13 oktober 2015

Hans Borstlap verkenner CAO Ambulancezorg

Hans Borstlap is door vakbond CNV en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) aangesteld als onafhankelijk verkenner voor de CAO Ambulancezorg.

Borstlap heeft de opdracht de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe CAO Ambulancezorg weer in beweging te krijgen. “Het is in het belang van alle medewerkers in de ambulancezorg dat er snel een goede CAO komt”, zegt voorzitter Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn.

Impasse doorbreken

Partijen onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe CAO Ambulancezorg. Vakbonden en AZN kunnen het niet eens worden over ondemeer het salaris en de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantiedagen. Ambulancemedewerkers hebben de afgelopen periode op verschillende plekken actie gevoerd. Partijen zijn het erover eens dat er snel een goede CAO moet komen. Dit is zowel van groot belang voor de patiëntenzorg als in het belang van de sector.  Met de inzet van Borstlap als onafhankelijk verkenner hopen CNV Zorg & Welzijn en AZN de impasse rond de cao te doorbreken. CNV Zorg & Welzijn en AZN hebben Borstlap ook gevraagd om bij vakbond FNV na te gaan of zij alsnog aan willen sluiten, zodat een CAO kan worden afgesloten met alle partijen.

Opdracht verkenner

De opdracht van Borstlap bestaat uit meerdere facetten. Op korte termijn worden de mogelijkheden en voorwaarden verkend om snel tot goede afspraken te komen.  Op langere termijn spitst de verkenning zich toe op stabiele duurzame collectieve arbeidsvoorwaarden. Het uitgangspunt is dat CNV Zorg & Welzijn en AZN zich committeren aan het procestraject dat door de verkenner wordt voorgesteld.

Groot vertrouwen

Borstlap is sinds 2002 lid van de Raad van State en heeft onlangs als verkenner bij de CAO politie opgetreden. Borstlap is een bekend gezicht binnen de ambulancesector. Ook bij de totstandkoming van de twee vorige CAO’s Ambulancezorg speelde hij een belangrijke rol. CNV Zorg & Welzijn en AZN spreken beide hun vertrouwen uit richting de verkenner.