20 juni 2018

Het is vijf voor twaalf voor de jeugdzorg in ons land

CNV Zorg & Welzijn roept op om transitie niet voor niets te laten zijn

De vakbond heeft een brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die op donderdag 21 juni overleggen over de Eerste evaluatie Jeugdwet. Volgens CNV Zorg & Welzijn en haar leden is het vijf voor twaalf voor de jeugdzorg in ons land.

Een nieuwe Jeugdwet en de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeente heeft volgens CNV Zorg & Welzijn niet geleid tot een effectiever jeugdstelsel. Transitiedoelstellingen zijn (nog) niet gehaald en er is steeds minder geld om jongeren in de jeugdzorg te helpen terwijl hun aantal toeneemt.  Jeugdzorgwerkers, kinderen en jongeren merken hiervan dagelijks de gevolgen. Wij zijn  niet verbaasd over de conclusies van de TAJ. Ook de medewerkers in de jeugdzorg merken dagelijks dat de jeugdhulp niet effectiever, niet integraler en niet goedkoper is geworden.

Urgentie

CNV Zorg & Welzijn maakt zich daarom extra zorgen over het nieuwe actieplan Vakmanschap Jeugdprofessionals van minister De Jonge dat medio 2019 start en in de plaats komt van het lopende Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Dit actieplan gaat te laat van start, de urgentie op de werkvloer wordt nu gevoeld. Wat moet er dan gebeuren? CNV Zorg & Welzijn pleit voor een drietal ingrepen. Ten eerste: neem de werknemers als structurele gesprekspartners op in het hele systeem. Jeugdzorgmedewerkers moeten in samenspraak met de werkgevers in de jeugdzorg, een stem krijgen bij het opstellen van de eigen transformatieplannen en de verdeling van de extra middelen.

Zorgvraag groot

Daarbij moet bespreekbaar zijn of de doelstellingen niet te hoog zijn gegrepen. De omvang en complexiteit van de zorgvraag van onze jeugd is onverminderd groot. De zorgvraag van onze jongeren zal niet veranderen door nieuwe transformatieplannen. Organiseer daarom een ‘merkbaarheidstoets’ om het effect van de aanpak regeldruk te monitoren tijdens de uitvoering van het programma: wat merken medewerkers in de jeugdzorg van de ambities om regeldruk tegen te gaan? En zorg voor een eerlijk tarief en langdurige contracten. CNV Zorg & Welzijn wil dat gemeenten langdurige contracten met jeugdzorgaanbieders aangaan en dat de tarieven voor de jeugdhulp omhoog gaan. Niet alleen werkenden in de sector lijden onder de lage tarieven, maar ook de kwaliteit van de zorg.

Helder

Wat CNV Zorg & Welzijn betreft zijn de problemen in de sector helder. Het is tijd voor daden, zorg per 1 januari 2019 voor eerlijke tarieven en langere contracten, voor minder verantwoordingsdruk en geef organisaties en medewerkers de gelegenheid een plan in te dienen voor een financiële injectie. Dit alles hoeft niet tot 2020 op zich te laten wachten.

Lees hier de complete brief zoals deze is verzonden aan de Tweede Kamer leden van de cie VWS.