1 november 2018

Hoe zit het nu met de nieuwe cao UMC’s? Een update

CAO UMCGisteren is bekend geworden dat de CNV leden hebben ingestemd met het eindbod dat door de werkgevers is voorgesteld voor de nieuwe cao UMC’s. De afgelopen maanden is het onrustig geweest rondom de onderhandelingen. Daarom praten we jullie bij over het proces en de inhoud van de nieuwe afspraken. 

Bij de start van de onderhandelingen kwam de NFU, dat is het samenwerkingsverband van de academische ziekenhuizen, met een slecht voorstel. Op sommige onderwerpen, bijvoorbeeld tot op welke leeftijd je nachtdiensten moet draaien, was hun aanbod zelfs een verslechtering.

Een periode van acties volgden, samen hebben we van ons laten horen en die acties hebben effect gehad. Na een nieuwe periode van onderhandelingen hebben de werkgevers een eindbod neergelegd met de volgende punten:


Wat zijn die nieuwe afspraken?


– 8,25% loonsverhoging over een periode van drie jaar en het is iets meer dan 9% als je de omzetting van het persoonlijk budget meerekent;
– Coassistenten krijgen extra onkostenvergoeding;
–  Er zijn aanvullende afspraken gemaakt rond betaald mantelzorgverlof.

Iets meer dan de helft van onze leden heeft voor dit eindbod gestemd. Een groot deel was het er ook niet mee eens. We zijn geschrokken van de boosheid en het gebrek aan vertrouwen bij de mensen die we hierover binnen de UMC’s hebben gesproken. Het is ook een duidelijk signaal: er is nog werk aan de winkel.

Lees hier het hele eindbod cao UMC

Hoe verder?

Met het accepteren van dit eindbod hebben we een eerste stap gezet. Maar we zijn er nog niet. De komende tijd gaan we aan de slag om goede afspraken te maken over werkdrukvermindering, we gaan praten over mogelijkheden om er nieuwe collega’s bij te krijgen en we willen afspraken maken voor medewerkers in verschillende leeftijdsfases.

Heb jij ideeën of wil je meepraten over cao UMC’s? Mail naar info@cnv.nl