1 november 2016

Hoeveel ORT krijg jij terug? Gebruik de rekentool

In de nieuwe cao VVT is een afspraak gemaakt over de teruggave van de onregelmatigheidstoeslag over verlofuren in de periode 2012-2016. Om uit te rekenen waar je recht op hebt, hebben we een speciale rekentool gemaakt.

Na het invullen van onder andere de onderstaande gegevens, zie je het totaalbedrag waar je recht op kan hebben. Uiteraard moeten de ingevoerde gegevens wel kloppen.
• het aantal gewerkte uren in 2015 (muv ziekte en verlofuren)
• de betaalde ORT bedragen van 2015
• het parttime percentage

Kijk hier voor de rekentool.