17 juli 2018

“Hoofdlijnenakkoord ggz kan niet zonder werkdrukakkoord”

Foto: Studio 38

Vorige week kwam het hoofdlijnenakkoord voor de ggz naar buiten. Joost Veldt, bestuurder van CNV Zorg & Welzijn voor de geestelijke gezondheidszorg, is kritisch over dit akkoord. Hij mist concrete oplossingen die snel soelaas kunnen bieden. “Wij pleiten voor een werkdrukakkoord waarbij iedere GGZ-instelling een budget krijgt om de werkdruk samen met de medewerkers aan te pakken.”

Het begin van het hoofdlijnenakkoord is prachtig. Er is een mooie visie neergelegd op hoe zorg in de ggz eruit zou kunnen zien. Maar het lijkt vooral te gaan over geld en het wegnemen van het wantrouwen tussen de betrokken partijen. Voor ieder probleem wordt een taskforce of overlegtafel bedacht, waarmee zaken steeds naar de lange termijn schuiven. Ondertussen piept en kraakt het in de sector.”

“De problemen worden helder benoemd: personeelstekorten, wachtlijsten. Dan volgt er een lijst met afspraken met voor ieder wat wils. Maar die afspraken werken elkaar op veel vlakken tegen. Kwaliteit van zorg staat bijvoorbeeld op gespannen voet met het uitgangspunt van zinnige en zuinige zorg. Dat laatste is overigens een term waarvan zorgpersoneel echt ‘pukkeltjes krijgt’. Zuinige en zinnige zorg moet geen synoniem zijn voor matige zorg.”

Weg met wachtlijsten

“Een ander speerpunt in het akkoord is het terugdringen van de wachtlijsten. Iets wat onze leden graag willen. Maar als we iets hebben geleerd van de afgelopen tijd, is dat wachtlijsten niet weg gaan door erover te schrijven. Om wachtlijsten terug te dringen is meer personeel nodig. CNV Zorg & Welzijn is daarom positief over het uitbreiden van de opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen en dat meer professionals dan alleen psychiaters en GZ-psychologen als hoofdbehandelaar kunnen worden ingezet. Dat kan de werkdruk verminderen, hoewel dat tijd vergt- aangezien de opleiding tot GZ-psycholoog twee jaar duurt.”

Zuinig op medewerkers

“Om de doelstellingen in het hoofdlijnenakkoord te kunnen halen, zullen we niet alleen nieuwe mensen naar de sector moeten trekken, maar ook zuiniger moeten zijn op de huidige medewerkers. Het tegengaan van werkdruk is daarbij cruciaal en vraagt directe actie. Om de werkdruk nu meteen aan te pakken, moeten we werknemers op teamniveau ruimte geven om knelpunten op te lossen. Daarom pleit CNV Zorg & Welzijn voor een werkdrukakkoord. Het primair onderwijs laat zien dat teams zelf prima in staat zijn goede en werkende oplossingen te bedenken. Op die manier maken we echt werk van een gezonde GGZ-sector.”

Joost Veldt

Bestuurder cao ggz

CNV Zorg & Welzijn