16 maart 2018

Hulp huishouden krijgt recht op cao-loon

CNV Zorg & Welzijn is blij dat gemeenten zich vanaf 1 april 2018 moeten houden aan de tarieven uit de salarisschalen van de cao hulp bij huishouden. CNV Zorg & Welzijn heeft eerder bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bij het ministerie hierop aangedrongen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ontvingen alle bovendien gemeenten een brief van het CNV over dit onderwerp.

Wat wordt nu het uurloon?

Het loon in die schaal ligt tussen € 10,35 en € 12,94 per uur (komt ongeveer overeen met schaal 15) . In welke periodiek medewerkers terecht komen, is afhankelijk van de afspraken die de werkgever met de personeelsvertegenwoordiging, OR of met medewerkers maakt. De werkgever heeft tot 1 januari 2019 de tijd om de salarissen aan te passen. Hij moet daarbij het verschil tussen de periode 1 april 2018 en 1 januari 2019 nabetalen.

Waarom duurde het zo lang?

De aanpassing heeft enige tijd op zich laten wachten doordat er eerst een wet nodig was die gemeenten en zorgaanbieders dwong om de tarieven te hanteren, passend bij de salarisschalen in de cao. Die wetgeving is er nu, en de minister heeft met de gemeenten afgesproken dat zij de reële tarieven moeten hanteren. Het bewuste cao-artikel is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat iedere werkgever in Nederland, of deze nu is aangesloten bij een brancheorganisatie of niet, zich aan deze afspraak moet houden.