27 augustus 2019

‘Ik ga staken omdat de wijze waarop jeugdzorg nu is georganiseerd, niet werkbaar is’

Foto: Antoinette Borchert

‘Jazeker’, antwoordt Hilda Bruggink (Jeugdbescherming Noord) op de vraag of zij op 2 september naar de landelijke stakingsbijeenkomst van jeugdzorgwerkers in Den Haag komt. ‘Ik ga vooral omdat ik mij zorgen maak over de veiligheid/zorg van onze kinderen. En omdat de wijze waarop jeugdzorg nu is georganiseerd, niet werkbaar is.’

‘Dat komt én door de verantwoordelijkheden die wij hebben als jeugdbeschermers, én door de complexiteit van de problematiek. Het wordt steeds lastiger om kinderen in crisis te plaatsen bij de juiste zorgaanbieder of we worden geconfronteerd met lange wachtlijsten. Doordat de jeugdhulp nu bij de gemeente ligt, en iedere gemeente haar eigen beleid voert, komen wij verschillende werkwijzes tegen, hierdoor gaat er veel tijd verloren aan administratieve rompslomp.’

‘Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is de problematiek binnen de GI (gecertificeerde instellingen, red.) complexer geworden. In het vrijwillig kader probeert men zoveel mogelijk hulp te bieden, tot het moment dat het escaleert. Dan komt het uiteindelijk via de rechtbank bij de GI terecht. We krijgen daardoor zaken binnen waarin zoveel is geprobeerd, dat de weerstand bij de cliënt groot is. Hierdoor moeten we door een barrière heen van ontevredenheid, verdriet, boosheid en soms zelfs agressie, die de samenwerking niet ten goede komt.’

‘De tendens is dat collega’s vertrekken omdat het werk te zwaar wordt, het werk onaantrekkelijk is en men geen vertrouwen meer heeft dat het gaat verbeteren. Mensen die hart hebben voor de zaak, die blijven. Maar ze branden wel af. Het ziekteverzuim is hoog.’

‘Ik vind het verschrikkelijk dat we niet worden gehoord. Men laat het gewoon zoals het is. Wat moet er gebeuren voordat er wel iets verandert? Daarom sta ik met mijn collega’s op 2 september in Den Haag.’

Lees hier alles over de landelijke jeugdzorgstaking op 2 september. Kom je ook?