10 juli 2018

Ik werk in de jeugdzorg en ben stil, én laat dus van me horen

CNV Zorg & Welzijn vindt het genoeg. Een nieuwe jeugdwet, de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeente, niet gehaalde transitiedoelstellingen en meer jongeren in de jeugdzorg tegen minder geld. Jij als medewerker, de kinderen en jongeren waar je voor werkt, zijn hiervan de dupe.

Bovendien stelt CNV Zorg & Welzijn tot haar teleurstelling en tot teleurstelling van vele leden en medewerkers vast dat jij op geen enkele wijze structureel betrokken bent bij het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ van Hugo de Jonge en minister Dekker van Rechtsbescherming.

Het is vijf voor twaalf in de jeugdzorg!

CNV is er stil van, jij ook?

Wij vinden het 5 minuten voor twaalf in de jeugdzorg. CNV Zorg & Welzijn roept daarom alle medewerkers in de jeugdzorg op om op maandag 3 september, vijf minuten stil te zijn. In die vijf minuten, van 11:55 uur tot 12:00 uur is er dan de mogelijkheid je zorgen te uiten richting onze minister. De heer De Jonge heeft namelijk in het jeugdjournaal van 28 mei 2018 gemeld dat kinderen die knel raken in de jeugdzorg hem een e-mail kunnen sturen. Dan lost hij het op.

CNV Zorg & Welzijn heeft voor jou al een tekst voor minister De Jonge opgesteld. Deze tref je aan in de downloads. Uiteraard mag je ook jouw eigen zorgen uiten met de door jou zelf gekozen woorden. Wanneer je een cc doet aan cbb@cnv.nl, kunnen wij blijven volgen of er iets mee gedaan wordt.

Kom, laten we 3 september een dag maken dat de jeugdzorgmedewerkers aandacht krijgen. We hebben goed naar jullie geluisterd. Jullie willen niet dat de jongeren er onder lijden, maar willen wel dat er aandacht voor is. Wij geven jullie nu een podium, pak het!

We rekenen op jou!

Meer info over de actie is te vinden op www.cnvzorgenwelzijn.nl/ikbenstil.