6 juli 2016

Inspirerend werkbezoek aan GHZ-instelling De Zijlen

‘Zeer inspirerend’, vinden Hillebrandt Aardema, bestuurder CNV Zorg & Welzijn, en Theo Pijlman, CNV-consulent van De Zijlen,  over hun werkbezoek aan vier locaties van de GHZ-instelling in Groningen.

Aardema: ‘Personeelsleden vertelden met veel enthousiasme hoe zij zorg verlenen aan de cliënten en waar zij tegen aanlopen. Zo vertelde  een groepsleider van De Zonnehof in Onstwedde dat de WMO-geïndiceerde cliënten geen zorg meer krijgen van De Zijlen, ondanks de kwaliteit die zij bieden. Dit omdat de gemeente voor de goedkoopste zorg gaat. Aangezien De Zijlen voor de WLZ-klanten hier gewoon de zorg verleend, vinden de WMO-cliënten het maar niets dat zij niet naar hun vertrouwde groepsleiding kunnen gaan. Zij zijn in het gebouw de permanente factor, maar kunnen en mogen de WMO-cliënten niet helpen.’ Aardema vindt dit soort aanbestedingen slecht voor de cliënt en inefficiënt en uiteindelijk kostenverhogend. ‘Hoe meer cliënten jij in een locatie kunt helpen vanuit een vast punt, hoe goedkoper de totale zorg op zo’n locatie is. Een combinatie van WLZ en WMO moet je op deze wijze niet om zeep helpen. Dit is kortetermijndenken door de gemeente en leidt in de toekomst tot een hogere zorgvraag van cliënten.‘

Tijdens het werkbezoek aan een project in Musselkanaal  gaf groepsleidster Laura  Engels een zeer enthousiaste rondleiding. Op deze locatie is wonen en dagbesteding gecombineerd in het zelfde gebouw. Aardema: ‘Op deze wijze kunnen oudere cliënten makkelijk van hun woonappartement via een verwarmde gang naar hun dagbesteding gaan, ook als ze slecht ter been zijn.’ Door werkbezoeken te houden op de locaties wil CNV Zorg & Welzijn op de werkvloer horen en zien wat er leeft. Zo wil de bond betrokken blijven bij de directe zorgverlening, omdat dat is waar het uiteindelijk om draait in de zorg.