15 september 2020

‘Kabinet geeft geen blijk van structurele waardering van zorgpersoneel’

‘Een incidentele coronabonus van €500 geeft geen blijk van een structurele waardering die onze helden in de zorg verdienen’, aldus Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, in een reactie op de vandaag gepresenteerde begroting.

De coronapandemie maakte duidelijk hoe onmisbaar ons zorgpersoneel is voor het functioneren van onze samenleving. Tegelijkertijd legde dezelfde pandemie de knelpunten binnen de zorg bloot: groot personeelstekort door magere salarissen, torenhoge administratielast en werkdruk. Onder die hoge druk heeft ons zorgpersoneel een buitengewone prestatie geleverd. Dat is alleen vol te houden als er structureel geld bijkomt om de lonen in de sector te verhogen.

Westerlaken vindt de vandaag gepresenteerde begroting geen stap in de goede richting. Het kabinet trekt weliswaar 130 miljoen uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Maar in de ruimte om over lonen te onderhandelen zit een substantiële verlaging. Deze bezuiniging is een slecht plan, omdat er juist structureel fors geld bij moet om de personeelstekorten binnen de zorg echt op te lossen. CNV Zorg & Welzijn wil deze bezuiniging niet alleen van tafel, maar pleit bovendien voor een investering van ten minste €2,25 miljard voor de sector zorg en welzijn, die wordt ingezet voor structureel meer salaris en minder werk- en administratiedruk.