31 maart 2020

Kabinet verlengt maatregelen om virus onder controle te krijgen

CNV Zorg & Welzijn verwelkomt de waarderende woorden van het kabinet voor alle professionals in de zorg. Ook de belofte van het kabinet om zorgprofessionals in alle sectoren te gaan testen, is een belangrijke stap. Dat geeft duidelijkheid aan hen én aan cliënten en zo voorkomen we besmettingsgevaar. Met name voor medewerkers die zorg en ondersteuning thuis leveren, is dat belangrijk.

De voortgezette maatregelen zorgen er hopelijk voor dat de druk op de intensive care-afdelingen van ziekenhuizen binnen de perken blijft. Het kabinet heeft opnieuw uitgesproken dat zorgprofessionals veilig moeten kunnen werken en zet alles op alles om iedereen van de benodigde beschermingsmiddelen te voorzien. CNV Zorg en Welzijn dringt hierop aan en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Zorgprofessionals maximaal waarderen

In verschillende sectoren zien we de druk echt toenemen en wordt er ontzettend hard gewerkt. In andere sectoren valt er juist werk weg. Voor medewerkers van alle sectoren in zorg en welzijn hebben wij oog. Waar de druk oploopt, is het belangrijk dat de cao wordt nageleefd en dat zorgprofessionals maximaal gewaardeerd en ontzorgd worden. Voor medewerkers waar werk weg valt, is het van belang dat zij waar mogelijk op andere plekken ingezet kunnen worden en hun werk en inkomen behouden blijft.

Terecht bewondering

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Het blijft ontzettend zwaar voor iedereen en het kabinet spreekt terecht zijn bewondering uit voor de gedrevenheid en het improvisatievermogen van zorgprofessionals. Dat het kabinet opnieuw alle Nederlanders oproept zich strikt aan de afgekondigde maatregelen te houden, is regelrechte steun voor de zorgmedewerkers. Zó maken we het snelst een eind aan deze crisis.’

Coronatesten welkome steun

Tevreden is Westerlaken ook dat het aantal coronatesten zich snel uitbreidt. ‘Ze komen als eerste beschikbaar voor zorgmedewerkers met lichte klachten, die werken met kwetsbare patiënten en cliënten. Ik zie dat als welkome steun voor allen die werken in de zorg.’

Het kabinet zet verder in op onderzoek naar het moment dat zorgmedewerkers die besmet zijn geweest immuniteit krijgen en wat daarna een veilige marge is om weer aan het werk te gaan.’