10 februari 2016

Kanttekeningen bij verzet tegen chemisch fixeren in de langdurige zorg

De Volkskrant kopte op 10 februari 2016 dat steeds meer hulpverleners in verzet komen tegen het ‘chemisch fixeren’ van patiënten/ bewoners in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. CNV Zorg & Welzijn ondersteunt dat verzet. Natuurlijk is het niet goed dat mensen medicatie
krijgen die ze eigenlijk niet nodig hebben en natuurlijk zijn er betere methoden om onrustige of agressieve bewoners te benaderen.

Maar toch willen wij hier een paar kanttekeningen bij plaatsen. Het stoppen van kalmerende medicatie en de overgang naar een andere benadering van bewoners vergt een grote inzet van de professionals die dagelijks met die mensen werken. Verzorgenden op de werkvloer worden nu geconfronteerd met grote groepen en een krappe personele bezetting. CNV Zorg & Welzijn is van mening dat eerst de personele bezetting verbeterd moet worden, voordat kan worden overgegaan tot radicale afbouw van ‘chemisch fixeren’.

Onrust en agressie

Bij onrust en agressie zijn het de mensen op de werkvloer die (letterlijk) de klappen opvangen. Wij hebben ons het afgelopen jaar sterk gemaakt voor een betere benadering van agressie op de werkvloer. Dat vergt veel van medewerkers én van de instellingen en organisaties waar zij
werken. Zonder een afgewogen visie en uitgewerkt beleid op agressie op de werkvloer is afbouw van chemische fixatie gedoemd te mislukken. Dat gaat ten koste van medewerkers én van zorgvragers en hun naasten. Het artikel in de Volkskrant stond vol met artsen en projectleiders. Helaas was de journalist niet op het idee gekomen om aan verzorgenden en begeleiders te vragen wat zij van dit idee vonden.

Professionele autonomie

CNV Zorg & Welzijn pleit al jaren voor professionele autonomie, waarin de zorgverleners op de werkvloer ook een grote stem hebben in de behandeling en benadering van de zorgvrager. Zij hebben het dagelijks contact met- en daardoor inzicht in- de mogelijkheden en onmogelijkheden van de zorgvrager.

CNV Zorg & Welzijn zal in de volgende cao rondes eisen dat alle instellingen in de langdurige zorg een Moreel Beraad instellen. Daar kunnen beslissingen, over onder andere beperking van chemisch fixeren op een afgewogen wijze in een multidisciplinair team waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd, worden genomen.