8 juni 2016

Kerkelijk werkers verwelkomd door synode

Een lange rij met enthousiaste mensen vormde zich op de middag van de eerste synodedag in Lunteren op 21 april jl. Het waren meer dan 20 proponenten (afgestudeerde theologen die zich beroepbaar mogen stellen als predikant) en kerkelijk werkers die kortgeleden ingeschreven waren in het register kerkelijk werkers.

Zij waren ingegaan op de uitnodiging om kennis te maken met de synode en mochten zich elk kort voorstellen vanachter het spreekgestoelte (in het algemeen een felbegeerde en voor veel kerkelijk werkers doorgaans onbereikbaar plek). De scriba, Arjan Plaisier, had dit idee meegenomen van een reis in Amerika. Het was bijzonder om te horen vanuit welke overwegingen en verlangens men zich wil gaan inzetten voor het werk in de kerk (en in de  samenleving). Kleurrijk, inspirerend en hoopgevend! Met gebed, uitspreken en toezingen van de zegen werden de goede wensen voor deze nieuwe ‘werkers in de wijngaard’, die een grotere groep vertegenwoordigen, onderstreept.

Onder hen in ieder geval 11 hbo-theologen/kerkelijk werkers. Ook vanuit Kerk en Ideëel willen wij hen van harte alle goeds in werk en privé toewensen, wij hebben dat ook geuit door volop mee te zingen in het zegenlied. Kortom: een onderdeel van de synodeagenda dat zeker tot vast punt verheven mag worden.

Tekst: Margriet van Andel, beleidsmedewerker Kerk en Ideëel
Foto: Dick Vos