23 augustus 2018

‘Lang niet alle gemeenten betalen genoeg voor Hulp bij het Huishouden’

Minister De Jonge van VWS heeft deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij stelt dat de meeste gemeenten in Nederland reële tarieven betalen voor Hulp bij het Huishouden (WMO). In de bevindingen van CNV Zorg & Welzijn is de groep gemeenten die NIET de afgesproken tarieven hanteert veel groter. Daar worden de hulpen in de huishouding de dupe van. Zij ontvangen minder dan het in de cao afgesproken loon. Of de kans is groot dat de organisatie waarvoor zij werken het niet redt, waardoor zij hun baan verliezen. Dat laat CNV Zorg & Welzijn niet gebeuren. Cao-onderhandelaar Aaldert Mellema: ‘Wij willen een actieve handhaving door de minister op de gemaakte afspraken. Wij spreken de gemeenten al jaren aan op hun WMO-beleid. Dat moet de minister nu ook duidelijk gaan doen. Hij kan en mag deze medewerkers én hun cliënten niet in de steek laten.’

In de laatste cao voor de thuiszorg is een aparte loonschaal afgesproken voor Hulp bij het Huishouden. Daarmee willen CNV en de vakbond FNV én de werkgevers de race naar de bodem van de beloning voor mensen die dit werk doen stoppen. Gemeenten, als opdrachtgever aan thuiszorgorganisaties, moeten dan wel een tarief hanteren dat de werkgevers mogelijk maakt dit – in de cao bepaalde – salaris te betalen.

Veel gemeenten doen dat. Er zijn ook veel gemeenten die dat niet doen. De vorige staatssecretaris van VWS, Van Rijn, beloofde scherp toe te zien op de gemeenten die de correcte tarieven (nog) niet hadden ingevoerd. Hiervoor werd een monitorgroep ingesteld, met werknemers- en werkgeversorganisaties, VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als lid.

In zijn brief verwijst minister De Jonge nu naar die monitorgroep. Mellema: ‘Wij zijn echter nog lang niet klaar met ons werk. Het is daarom op zijn zachtst gezegd nogal voorbarig van minister De Jonge om te zeggen dat het meevalt en dat bijna alle gemeenten reële tarieven hanteren.’ De monitorgroep heeft nog lang niet  alle meldingen kunnen verwerken. De procedure waar we mee te maken hebben is lang en ingewikkeld. Pas als alle meldingen verwerkt zijn, kan de minister zijn conclusie trekken. En zelfs als de meeste gemeenten een reëel tarief betalen, is dat nog niet genoeg. Alle gemeenten in Nederland moeten een eerlijk tarief betalen voor een hulp in de huishouding.