22 november 2015

Leden CNV stemmen in met CAO Ambulancezorg

Een duidelijke meerderheid van onze leden in de ambulancezorg heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Ambulancezorg. Er kon tot 22 november gestemd worden.

De cao heeft een looptijd tot 1 januari 2019 en kent een structurele loonsverhoging van 3.7%. Daarbovenop is afgesproken dat tijdens verlof het loon wordt doorbetaald. Dat levert gemiddeld genomen ieder jaar nog eens 1,25% extra salaris op.

In december krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 750 euro naar rato van het dienstverband. Verder krijgen werknemers een afkoopregeling aangeboden over doorbetaling tijdens verlof over het verleden. Dit levert gemiddeld 3% meer salaris op wat voor maart 2016 wordt uitbetaald.

Werkgelegenheidsgarantie

Voor CNV Zorg & Welzijn was het afspreken van een werkgelegenheidsgarantie tot 2019 een belangrijk punt in de nieuwe cao. Ook dat werknemers na hun 57e jaar niet meer verplicht worden om nachtdiensten te draaien én het behoud van zelfregie over PLB uren, zijn in het kader van duurzame inzetbaarheid belangrijke afspraken.

De cao Ambulancezorg is moeizaam tot stand gekomen. Na acties en werkonderbrekingen raakten de onderhandelingen in een impasse. CNV Zorg & Welzijn heeft het initiatief genomen verkenner Hans Borstlap aan te stellen. Na een aantal gesprekken is begin november een onderhandelaarsakkoord bereikt. De leden van CNV Zorg & Welzijn hebben nu in grote meerderheid ingestemd met het akkoord.

Meer informatie over de cao Ambulancezorg