30 december 2019

Leden CNV stemmen in met cao ziekenhuizen

in-actie-voor-goede-zorgEerder deze maand bereikte CNV Zorg & Welzijn samen met de andere bonden een akkoord met de NVZ, vertegenwoordiger van de ziekenhuiswerkgevers, over een nieuwe cao voor het personeel in de ziekenhuizen. Leden van CNV Zorg & Welzijn hebben daarna hun stem uitgebracht over deze overeenkomst. Met een meerderheid van bijna 95 procent laten ze weten blij te zijn met de afspraken en het akkoord te steunen.

‘Medewerkers in de ziekenhuizen zien dit akkoord als erkenning voor de acties die velen van hen gevoerd hebben het afgelopen jaar’, zegt CNV-onderhandelaar Joost Veldt. ‘De afspraken om de werkdruk te beperken zijn heel belangrijk. In de nieuwe cao hebben we geregeld dat onregelmatig werk beter beloond wordt. Wie binnen drie dagen een extra dienst moet draaien krijgt hiervoor een overwerkvergoeding. Die extra oproepen komen veel voor, met name in de beroepen waar tekorten zijn. Het is goed dat de flexibiliteit nu ook beter gewaardeerd wordt.’

Personeelstekorten bestrijden

In het onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen van 8 procent over 27 maanden, het verminderen van de werkdruk en om flexibele inzet beter te belonen. Allemaal regelingen die volgens CNV Zorg & Welzijn broodnodig zijn om bij te dragen aan voldoende personeel in de ziekenhuizen. De sector piept en kraakt onder de personeelstekorten. Voldoende vaste krachten aan de ziekenhuizen binden is cruciaal om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden.

* veelgestelde vragen over de nieuwe cao ziekenhuizen (geactualiseerd)