1 november 2016

Leden CNV Zorg & Welzijn stemmen in met cao-akkoord VVT

Met een overgrote meerderheid van 82% hebben de leden van CNV Zorg & Welzijn ingestemd met het akkoord over de cao voor de verzorging, verpleging en thuiszorg. In het akkoord zijn een opbouw naar een volledige dertiende maand, een regeling voor onregelmatigheidstoeslag én afspraken over vermindering van werkdruk geregeld.

´Als je naar de financiële situatie in de sector kijkt en naar de dossiers die op tafel lagen, dan is het goed om deze positieve waardering en steun van leden te krijgen voor het bereikte resultaat´, aldus voorzitter Suzanne Kruizinga. ´Wij willen het akkoord ook nog voorleggen aan niet-leden en daarna zal eind november het bestuur een definitief besluit nemen.´

CNV Zorg & Welzijn vindt de nieuwe cao een stap in de goede richting. ´Wij willen een masterplan ouderenzorg introduceren, waarin de problemen in de ouderenzorg  op een alomvattende manier worden aangepakt. “Kwaliteit van zorg en arbeidsvoorwaarden zijn twee kanten van één medaille”, aldus Kruizinga.