2 februari 2016

Leden stemmen in met CAO Jeugdzorg

De leden van CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO Jeugdzorg.

Na vier bijeenkomsten, verspreid over het land in een periode van 4 weken, hebben de leden laten weten tevreden te zijn met de afspraken die zijn gemaakt. Uit de stemming kan worden opgemaakt dat de leden van CNV Zorg & Welzijn vol achter het akkoord staan.

Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve teksten voor de nieuwe CAO, die spoedig op de website verschijnen.