30 oktober 2019

Leden stemmen in met cao-afspraken Jeugdzorg

De leden van CNV Zorg & Welzijn hebben massaal ingestemd met de afspraken voor een nieuwe cao jeugdzorg. Over de gemaakte afspraken ben je per brief van 1 oktober jl. geïnformeerd. CNV Zorg & Welzijn kan dan ook tot ondertekening overgaan van de gemaakte afspraken. Wij hebben de werkgevers dit laten weten. Ook werkgevers en leden van het  FNV zijn akkoord gegaan met de afspraken en er is dus nu een cao-akkoord.

Gratis lid van CNV Zorg & Welzijn!
In het laatste cao-akkoord hebben we de afspraak gemaakt dat werkgevers de contributie voor de leden volledig vergoeden. Dit gaat al in per 2019! Dat betekent in de praktijk dat je gratis lid bent. Zowel voor huidige als voor nieuwe leden geldt dit! Al met al geen reden meer om niet lid te zijn van een bond! Werf een nieuw lid en jij ontvangt als dank een cadeaukaart van €25. Aanmelden van je collega’s doe je hier.