4 februari 2020

Loonsverhogingen en uitkeringen uit cao Ziekenhuizen ook van kracht voor ambulancezorg

Alle medewerkers in de ambulancezorg krijgen structurele loonsverhogingen en de eenmalige uitkering, zoals ook is overeengekomen voor de cao Ziekenhuizen.

Tijdens het regulier cao-overleg voor de Ambulancezorg heeft een bekrachtiging plaatsgevonden van de afspraak, artikel 4.2 lid 3 cao Ambulancezorg, dat loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen afgesproken in de nieuwe cao Ziekenhuizen worden overgenomen in de cao Ambulancezorg. Dit betekent dat:
– In februari 2020 de medewerkers een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto krijgen bij een voltijd dienstverband (naar rato van de omvang van het dienstverband).
– De salarissen per 1 januari 2020 tot en met IP-nr. 37 worden verhoogd met 5%. De salarissen boven IP-nr. 37 worden verhoogd met 4%, plus 37 euro per maand (1 procent van het bruto maandbedrag behorende bij IP 37).
– De salarissen per 1 januari 2021 tot en met IP-nr. 37 worden verhoogd met 3%. De salarissen boven IP-nr. 37 worden verhoogd met € 116 bruto per maand. (3 procent van het bruto maandbedrag behorende bij IP 37).

Wanneer starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Ambulancezorg?
CNV Zorg & Welzijn wil zo snel mogelijk starten met de cao-onderhandelingen. Tussen AZN en FNV is nadere afstemming nodig. In afwachting hiervan verwachten wij in de loop van februari met onderhandelingen te kunnen beginnen.
Naast realisering van een verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden (salaris), is ook verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden van groot belang. De werkdruk is hoog, werknemers ervaren een steeds grotere druk om aanpassingen op hun roosters te accepteren. Het is belangrijk dat medewerkers op een gezonde wijze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Wij hebben van de CNV-leden meegekregen dat, er onder meer:
– verbetering moet komen in toeslagen en vergoedingen;
– extra aandacht moet komen en maatregelen worden gerealiseerd tegen werkdruk/werkstress;
– afspraken moeten komen voor medewerkers in zware beroepen;
– een vitaliteitspact wordt gerealiseerd.

Wij zullen ons constructief blijven inzetten om spoedig te kunnen starten met de onderhandelingen en zo voor jou en je collega’s verbeteringen te realiseren in de nieuwe cao Ambulancezorg.

Het vitaliteitspact
De cao Ziekenhuizen is gerealiseerd. Nu is inzichtelijker wat nodig is voor onze sector om ook ten opzichte van de aanpalende sector Ziekenhuizen op dit onderwerp aantrekkelijk te zijn voor medewerkers. Het vitaliteitspact wordt onderwerp van de nieuwe cao-onderhandelingen.
Wij willen afspraken maken met werkgevers om medewerkers op vrijwillige basis de mogelijkheid te bieden om minder te kunnen gaan werken om op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. Ter compensatie van op vrijwillige basis het verminderde aantal uren werken, levert de oudere werknemer wat salaris in. Ten opzichte van het aantal ingeleverde uren wordt relatief veel minder salaris ingeleverd met 100% pensioenopbouw (de normale premieverdeling blijft gelden). Hierdoor zijn werknemers in staat langer door te blijven werken waar de gehele sector ambulancezorg profijt van heeft.

FWG Ambulancezorg
Aan de cao-tafel is afgesproken dat er voor de huidige centralisten naar aanleiding van het FWG-onderzoek geen consequenties zullen zijn in salaris en perspectief. Ook is afgesproken dat, met terugwerkende kracht, de uitkomsten per 1 januari 2020 in salariswijzigingen van toepassing worden verklaard.
In maart verwachten wij dat alle functieomschrijvingen inzichtelijk zijn voor de sector (functieomschrijving op individueel niveau volgt later). De functieomschrijvingen moeten actueel, herkenbaar zijn, de daadwerkelijk uitgeoefende functie betreffen en een toelichting per gezichtspunt bevatten voor de inzichtelijke indeling.
Op korte termijn komt er een nieuwe update. Via de website van FWG kun je jezelf informeren.

Vragen kun je mailen naar Marco Dons: m.dons@cnv.nl