31 augustus 2018

Maandag 3 september om 5 voor 12 even stil voor jeugdzorg

Het is vijf voor twaalf voor de 30 duizend jeugdzorgmedewerkers in ons land. En daarmee voor de vierhonderdduizend kinderen waar deze zorg voor dragen. Naar mening van CNV Zorg & Welzijn komen de oplossingen die minister De Jonge van VWS aandraagt in zijn actieplan voor de jeugdzorg te laat. Er moeten nu maatregelen komen. Daarom roept de vakbond alle jeugdzorgmedewerkers maandag drie september om vijf minuten voor twaalf even stil te zijn. En omdat de minister in het Jeugdjournaal op 28 mei aangeboden heeft dat kinderen die in de knel komen in de jeugdzorg hem mogen mailen – hij beloofde dan het probleem op te lossen – heeft CNV Zorg & Welzijn een e-mail actie voor de minister georganiseerd. Jeugdzorgmedewerkers uit het hele land mailen de minister maandag dat het wat hen betreft letterlijk en figuurlijk vijf voor twaalf is, er kinderen in de knel zitten en zij oplossingen willen aandragen.

Beter en sneller
CNV Zorg & Welzijn is van oordeel dat het actieplan van de minister een aantal goede zaken behelst. Maar de jeugdzorg heeft behoefte aan nog betere en snellere oplossingen. Jeugdzorgwerkers willen minder verantwoordingsdruk en eerlijkere tarieven. Gemeenten moeten ook langere contracten aangaan met jeugdzorgaanbieders. In de huidige situatie is het elk jaar spannend of de jongere aan een andere jeugdzorgaanbieder moet worden overgedragen. Onwenselijk in het oordeel van CNV. Meer continuïteit is in het belang van kinderen en medewerkers. Daarover wil de bond graag met de minister in gesprek. CNV-bestuurder Oscar Overbeek: “Wij vinden het onbegrijpelijk dat de minister de medewerkers in de jeugdzorg niet om input heeft gevraagd bij het zoeken naar oplossingen voor de werkdruk in deze sector. Medewerkers zijn de oren en ogen van de zorg. Zij weten wat er speelt op de werkvloer. Onze leden willen graag met de minister meedenken en praten over oplossingen.”

Dupe
De jeugdzorg heeft te lijden onder de transitie. Het aantal kinderen waarvoor gezorgd moet worden blijft stijgen. En een recordaantal van 2710 kinderen tot 18 jaar zat vorig jaar in gesloten jeugdzorg. Acht procent meer dan een jaar eerder. Als naar een verklaring hiervoor wordt gezocht, dan wordt ook de onduidelijkheid in gemeenten sinds de decentralisatie van zorgtaken over welke zorg er precies beschikbaar is, genoemd. CNV Zorg & Welzijn wil met de minister samenwerken om snelle verbeteringen door te kunnen voeren. Overbeek: “Verbeteren van de jeugdzorg is dus niet alleen de taak van de minister. Wij spreken zeker ook de gemeenten aan op hun verantwoordelijkheid. Met de werkgevers hebben we goede afspraken gemaakt over regeldruk. Nu gaan we nauwgezet controleren of de zorgorganisaties deze cao-maatregelen ook nakomen.”

Ook even stil van de problemen in de jeugdzorg?
De geluiden van de werkvloer zijn zorgelijk als het gaat om de (continuïteit) van zorg voor de kinderen. Wie ook vindt dat hier nu iets aan gedaan moet worden, nodigen wij maandag drie september om vijf minuten voor twaalf uit om de minister – namens CNV Zorg & Welzijn – te e-mailen. Ga naar www.even-stil.nl.