1 februari 2018

Medewerkers cruciaal voor kwaliteit Jeugdhulp

Reactie CNV Zorg & Welzijn op evaluatie Jeugdwet

De conclusies van de evaluatie van de jeugdwet zijn grotendeels herkenbaar. Het is daarom onbegrijpelijk dat er bijna geen aandacht is voor de rol en positie van medewerkers in de jeugdhulp. Hier schiet de evaluatie ernstig tekort.

Dankzij de passie en bevlogenheid van medewerkers in de jeugdhulpverlening is de kwaliteit goed, maar de prijs voor henzelf hoog: vele ontslagen in de jeugdzorg maar ook een te hoge werkdruk. Daarom wil CNV Zorg & Welzijn dat medewerkers eindelijk hun stem kunnen laten doorklinken in de volgende punten:

* Eerst moet het budgettaire probleem worden opgelost. Er is nu minder geld ten opzichte van de zorgvraag. Dit leidt tot wachtlijsten bij jeugd met een dringende hulpvraag, maar ook tot onderbezetting en een enorme werkdruk bij medewerkers.
* Vanwege alle veranderingen en complexiteit en zwaarte van de zorg staat de kwaliteit en professionaliteit onder druk.
* Zorg voor eenduidigheid en samenwerking tussen gemeenten in de inkoop, kwaliteitscriteria, procedures, formulieren etc., om de overbodige administratieve lastendruk te verminderen.
* Werknemersorganisaties moeten deelnemen aan rondetafelgesprekken en de bestuurlijke evaluatie die zijn aangekondigd.

Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk dat het kabinet de regierol pakt. Duidelijk is dat er meer budget beschikbaar moet komen. Werknemers die daadwerkelijk hulp verlenen moeten nu een plek krijgen aan de overlegtafels want het gaat over hun dagelijkse werk en daarmee dus over de kwaliteit van de Jeugdhulp.