16 december 2016

Medewerkers kraamzorg krijgen 1,65% meer loon in 2017

Het onderhandelaarsakkoord van de eerste cao Kraamzorg bevat afspraken over loon, eindejaarsuitkering, wachtdiensten en de onregelmatigheidstoeslag. De cao Kraamzorg loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Sinds 1 januari heeft de Kraamzorg een eigen brancheorganisatie: BO Geboortezorg. Na het aflopen van de cao VVT, waaronder de Kraamverzorgenden vielen, betekent dit dat er een nieuwe cao, specifiek voor de Kraamzorg moet komen. Daarover zijn de bonden na de zomer met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Kraamzorg. CNV Zorg & Welzijn is tevreden over het akkoord, maar is tegelijkertijd van mening dat er over de grote zaken in de Kraamzorg, zoals arbeidstijden, opkomstmomenten, vrijstellingen en wachtdiensten, nog veel overleg moet plaatsvinden.

De afspraken op een rij:

Loon

  • 0,65 procent loonverhoging per 1 januari 2017;
  • 1 procent loonsverhoging per 1 juli 2017;
  • Eindejaarsuitkering gaat naar 6 procent opbouw per 1 januari 2017;
  • Eindejaarsuitkering gaat naar 6,2 procent opbouw per 1 januari 2018.

Wachtdiensten

  • Wachtdiensten worden vergoed in blokvergoeding en niet per uur;
  • Het aantal oproepen in wachtdiensten wordt gemaximeerd.

Overige afspraken

  • Afspraken over inzet in de nacht voor medewerkers van 55 jaar of ouder;
  • Onregelmatigheidstoeslag over verlofuren vanaf 1 januari 2017;
  • Werkgever betaalt de kosten van herregistratie.

Bekijk hier het Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2016-2017.