18 november 2015

Meedenksessie ‘Onderwijs over agressie’

Om agressief gedrag van cliënten of patiënten te kunnen voorkomen en ermee om te kunnen gaan, hebben alle professionals in de (jeugd)zorg en maatschappelijke opvang een goede basis nodig, die al gelegd zou moeten worden tijdens de opleiding. Duidelijk over agressie organiseert op 15 december samen met Het Graafschap College een bijeenkomst over hoe zorg- en onderwijsinstellingen hierbij kunnen samenwerken.

Agressie is altijd onacceptabel. Toch kunnen zorgprofessionals in de praktijk met agressief gedrag van cliënten, patiënten of anderen te maken krijgen. Het leren en bezitten van de juiste vaardigheden en competenties is van groot belang. Door hieraan al tijdens de opleiding aandacht te besteden, kunnen aankomend (jeugd)zorgmedewerkers goed geschoold en volledig toegerust in de praktijk aan de slag.

Denk mee over samenwerking!

Om het thema ‘agressie’ te borgen in zorg- en sociaal agogische opleidingen hebben tientallen medewerkers uit de zorg en het onderwijs samen een ‘raamwerk’ met vier thema’s ontwikkeld waarin alle competenties zijn vastgelegd die (jeugd)zorgprofessionals nodig hebben om goed met agressie om te kunnen gaan.

Als vervolg hierop organiseren Duidelijk over agressie en het team mbo-Verpleegkundige van Het Graafschap College een bijeenkomst waarin de samenwerking tussen zorg en onderwijs en het demonstreren en uitwisselen van kennis, vaardigheden en denkwijzen centraal staan. Denk ook mee over hoe een goede samenwerking tussen onderwijs en praktijk vormgegeven kan worden en schrijf je gratis in via http://www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten/zorgonderwijs.

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor verpleegkundigen, verzorgenden en medewerkers maatschappelijk zorg, bestuurders van instellingen in zorg en onderwijs, studenten VP, VZ en MZ, docenten mbo en hbo van sociaal agogische en zorgopleidingen en praktijkopleiders.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’

Deze bijeenkomst is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.