25 maart 2020

Meer aandacht voor ethische dilemma’s tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis komen zorgprofessionals voor moeilijke, soms zelfs onmogelijke keuzes te staan. Welke patiënt krijgt voorrang in de acute zorg en welke patiënt moet wachten, met wellicht fatale gevolgen? Mag je nog wel knuffelen met bewoners in de gehandicaptenzorg? Moet je jezelf ziekmelden als je tot een risicogroep behoort, of gaat het algemeen belang voor?

Zorgprofessionals komen dit soort vragen dagelijks tegen. Normaal gesproken is er door de krappe bezetting al weinig tijd voor moreel beraad. Door de coronacrisis is de gelegenheid om door te praten over de achtergrond en de overwegingen bij gemaakte keuzes nog beperkter geworden.

Het coronavirus vraagt van zorgverleners afwegingen die tegen de natuur van hun vak ingaan. Dat maakt de druk op deze werknemers nog groter. Erover praten helpt, maar daar moet dan wel gelegenheid voor zijn.

CNV krijgt nu al voorbeelden van leden die met ingewikkelde situaties worden geconfronteerd. Protocollen en procedures helpen hier niet. Het gaat erom dat professionals keuzes en overwegingen met elkaar kunnen bespreken en toelichten.

We krijgen signalen dat een aantal zorgorganisaties hun personeel hierin actief ondersteunt. Wij vinden dat alle zorgaanbieders deze ruimte moeten bieden. Juist nu moet er ruimte zijn om de impact van moeilijke beslissingen met elkaar te delen.

Wij verwachten van werkgevers dat zij hiervoor ruimte creëren.

Op onze website besteden we aandacht aan ethische kwesties en werk.