4 februari 2020

Meer werknemers naar de jeugdzorg: vijf thema’s van aanpak, praat mee

Er is geen sector in de zorg waar het verloop van personeel zo hoog is als in de jeugdzorg. In november is door alle betrokkenen (werkgevers, bonden en het ministerie van VWS) besloten serieus te werken aan maatregelen die er voor zorgen dat mensen in de jeugdzorg willen werken en ook blijven. De arbeidsmarkttafel Jeugdzorg begint met vijf thema’s. Het zijn:

1.Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers. Veel organisaties geven aan onvoldoende in staat te zijn hun nieuwe medewerkers goed in te werken en te begeleiden. De tafel kijkt naar instellingen die er in slagen nieuwe medewerkers goed vast te houden en wil die praktijk verspreiden.
2. Landelijke voorziening werk voor de Jeugd. Veel instellingen kampen met financiële onzekerheden. Dat levert een instabiele arbeidsmarkt op en daarvoor is een aanpak nodig die aparte instellingen en regio’s overstijgt. Met inzicht van de tafel in de financiële structuren en regelingen van werk naar werk, kan dit sterk verbeteren.
3. Aantrekkelijk werk kan niet zonder modern werkgeverschap. De tafel onderzoekt welke vorm en cultuur van de instellingen voor jeugdzorg het beste werken voor cliënt en medewerker. Het delen van ervaringen moet tot verbetering leiden.
4. Agressie jegens hulpverleners. Het risico voor medewerkers in de jeugdzorg op geweld en andere vormen van agressie, neemt toe. De tafel zoekt naar de beste manieren om dit te verminderen en er doeltreffend mee om te gaan.
5. Arbeidsmarkteffecten van het SKJ. De registratie van werkers in de jeugdzorg (SJK) is langzaam, log en beperkt de instroom van mbo’ers. De tafel kijkt naar manieren waarop dit soepeler geregeld kan worden.

Aan werknemers in de jeugdzorg wordt nadrukkelijk gevraagd om aan deze arbeidsmarkttafel mee te praten. Stuur een mail naar Oscar Overbeek: O.Overbeek@cnv.nl om hierover meer te weten te komen.