1 november 2018

Meerderheid achterban stemt vóór nieuwe cao UMC’s

De leden van CNV Zorg & Welzijn hebben het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao voor de UMC’s met een kleine meerderheid geaccepteerd.

Dat betekent dat CNV Zorg & Welzijn kan instemmen met het eindbod als basis voor een nieuwe cao UMC.

Dat bekent niet dat we nu achterover gaan leunen. Wij hebben een substantieel aantal tegenstemmen ontvangen. Daar luisteren we ook naar. Afgelopen tijd zijn wij regelmatig op de UMC’s geweest. Om informatie te geven en te horen wat er leeft. Wij zijn geschrokken van de boosheid en het gebrek aan vertrouwen bij leden en niet leden die wij spraken in de UMC’s.

Werkdruk, gebrekkig generatiebeleid en tekort aan personeel leven als grote problemen. Bij alle medewerkers, ook bij degenen die voor de nieuwe cao stemden.

Wij maken dan ook zo snel mogelijk nadere  afspraken met de NFU over aanpak van werkdruk, een opleidingsoffensief en generatiebeleid. De uitnodiging voor een (extra) LOAZ vergadering over deze onderwerpen, is al verstuurd.

We houden onze leden natuurlijk op de hoogte van de voortgang van deze gesprekken. Ons doel is dat medewerkers er op korte termijn ook echt iets van merken.

Ideeën die we krijgen over mogelijke concrete oplossingen nemen we graag mee in onze gesprekken met de NFU.Je kunt ze mailen aan a.mellema@cnv.nl

Binnenkort ontvangen leden een uitnodiging voor een ledenbijeenkomst om te praten over hoe we nu verder gaan met de cao UMC.

De nieuwe afspraken nalezen? Klik hier.