29 november 2018

Meldpunt cao-naleving een succes

Allereerst willen we iedereen die bij ons een melding heeft gedaan ontzettend bedanken. Wij waarderen jullie inbreng enorm en het geeft ons handvatten om onder meer tijdens de komende cao-onderhandelingen bepaalde zaken goed voor het voetlicht te plaatsen. Daarnaast is opvallend dat, ondanks alle beslommeringen in de sector, jullie nog steeds met ziel en zaligheid de zorg voor cliënten blijven bieden!

Wat is het totaalbeeld van alle meldingen? Door de complexere zorgvraag, het tekort aan (nieuw) personeel en de hoge eisen die gemeenten en zorgverzekeringen stellen (opleidingsniveau, ZZP-uren etc.) is er een zeer hoge werkdruk aanwezig. Dit leidt o.a. tot meer en langere uitval van werknemers. Het is voor werkgevers en werknemers ontzettend vaak puzzelen om te komen tot een bezetting die de continuïteit van zorg waarborgt, waarbij vaak gedacht wordt dat zelforganiserende teams het antwoord is.

Complexe vraagstukken

Veruit de meeste meldingen die gedaan zijn, zijn hierop terug te voeren. Denk aan roosterproblematiek, het (verplicht) omscholen naar minimaal niveau 3, vakantieroosters die niet op tijd klaar zijn of gaten vertonen, lichamelijke klachten en de vraag hoe dit zware werk is vol te houden tot aan het pensioen. Soms complexe vraagstukken, waar we nu (op korte) termijn geen oplossing voor hebben als maatschappij.

Cao is leidend

Ondanks alles is de cao wel leidend! Die is namelijk opgesteld door werknemers- en werkgeverspartijen. Dat houdt o.a. in dat roosters tijdig klaar moeten zijn (de termijn staat in jouw cao. In bijvoorbeeld de VVT is dat 28 dagen van te voren). Daar mag dan niet meer (eenzijdig) in gewijzigd worden. In uitzonderlijke gevallen kan er een verschoven dienst plaatsvinden, maar anders niet. Vrij is dus ook vrij! Je bent niet verplicht om continu bereikbaar te zijn.

Vakantierechten

Vakantierechten staan ook in de cao. Jij hebt bijvoorbeeld het recht om een bepaalde periode aaneengesloten vrij te zijn. En in de (kanteling) werktijdenregelingen, die opgesteld zijn met de OR, staat ook de termijn vast wanneer data bekend dienen te zijn. Het eenzijdig door de werkgever inzetten van verlofuren mag niet! Evenmin als het 80-20 roosteren (80% alvast inroosteren en de rest maar flexibel open houden tot soms het laatste moment).

Bereikbaarheidsdiensten

Bereikbaarheidsdiensten kunnen niet te pas en te onpas ingezet worden. Situaties waarbij je eerst een dag werkt en vervolgens ‘s avonds  weer bereikbaarheidsdienst hebt, zijn onwenselijk. Zeker een punt van aandacht tijdens de komende cao onderhandelingen! Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde roostering, waarbij er ook ruimte zou moeten zijn voor persoonlijke omstandigheden.

Verantwoordelijk

Uiteraard begrijpen wij ook dat je niet voor niets gekozen hebt voor werken in de zorg. Jullie voelen je allemaal betrokken en verantwoordelijk voor je cliënten en collega’s. Maar 24/7 bezig zijn met je werk gaat niemand volhouden. App-groepen, continu het gevoel hebben dat je gebeld kan worden om in te vallen, geen afspraken kunnen maken omdat mogelijk het werk er tussendoor komt; dat is niet wenselijk.

Zelforganisatie

Met de komst van zelforganisatie zijn veel taken in het team belegd. Denk aan vervanging bij ziekte, roosteren, vakantieplannen, werving en selectie, budgetten etc. Het is per persoon verschillend of dit als wel of niet prettig ervaren wordt, maar belangrijk is wel dat er duidelijke afspraken zijn binnen het team, bijvoorbeeld over wie op welke dag eventueel gebeld mag worden om in te vallen. Dat er tijd beschikbaar is om deze extra taken goed uit te voeren, dat er juiste ondersteuning moet zijn (denk aan een goed plansysteem). En de mogelijkheid om, als jullie er als team, regio of afdeling niet uitkomen, het terug te leggen in de organisatie, bij bijvoorbeeld een regiomanager of centrale planner.

Overlegtafels

Dus zorg goed voor jezelf, jouw collega’s, cliënten en weet wat je rechten en plichten zijn. Spreek je werkgever erop aan als die de cao niet correct hanteert, meld het bij de OR en neem contact op met CNV info voor advies, informatie en ondersteuning. Hier kun je ook signalen doorgeven. We nemen jouw inbreng mee naar de overlegtafels met werkgevers, staan jou indien nodig individueel bij om te zorgen voor een goede oplossing. Ook blijven we druk uitoefenen op de politiek en andere partijen om de problemen in de zorg serieus op te pakken en op te lossen. Samen staan we sterker!

Cadeaukaart €25,-?

Tot slot: jij bent lid van het CNV. Daar zijn we ontzettend blij mee! Met elkaar maken we het mogelijk elk jaar vele leden met vragen en problemen te helpen. Hoe meer leden, hoe meer we echter kunnen betekenen. Juist ook op organisatie- en cao-niveau. Kortom: laat het CNV groeien en werf een nieuw lid! Jij ontvangt als dank dan een cadeaukaart van €25,-, en het nieuwe lid krijgt gratis het boek ‘Tommie in de zorg’. Kijk hier voor meer info en aanmelding.