13 mei 2016

Meldpunt contracten thuiszorg bevestigt misbruik

Medewerkers in de thuiszorg die hun nieuwe contract hebben opgestuurd naar het op 26 april door CNV Zorg & Welzijn geopende meldpunt zorgomcontract@cnv.nl, hebben na hun ontslag een verslechterd contract aangeboden gekregen. Voor een aantal bleek het aanleiding om als huishoudelijke hulp te stoppen, anderen accepteerden de slechte arbeidsvoorwaarden om niet in de WW te belanden. Het voelt vooral als een gebrek aan waardering voor het werk dat is verzet.

Door de opgestuurde contracten ontstaat een helder, maar schokkend beeld van de arbeidsvoorwaarden waaronder ontslagen medewerkers van onder meer TSN nu voor andere zorgaanbieders moeten werken. Dit patroon is zichtbaar in alle delen van Nederland en opvallend is het groot aantal kleine zorgaanbieders die de medewerkers in dienst hebben genomen.

20 procent minder loon

Medewerkers ontvangen een uurloon dat gemiddeld 20 procent lager ligt dan bij TSN en ze zijn ingedeeld in schaal 10 in plaats van schaal 15. De contracten zijn bovendien flexibeler en veel medewerkers leveren 10 of meer uren in, of vallen terug naar een 0-uren-contract. Daarvoor worden uitzendconstructies gebruikt. Opvallend is ook de angst onder de medewerkers dat hun naam of situatie bekend wordt bij hun werkgever.

CNV Zorg & Welzijn luidt de noodklok bij de politiek: ‘Wij hebben gedaan wat we konden. Er ligt een keurige cao die algemeen verbindend is verklaard, we hebben meegewerkt aan de code verantwoordelijk marktgedrag in de thuisondersteuning, we hebben gepleit voor een keurmerk, maar als zorgondernemers zich daar niet aan houden zet de race naar de bodem onverkort door over de rug van kwetsbare werknemers. Dit is ontoelaatbaar en daarom vragen wij de politiek verantwoordelijkheid te nemen’ zegt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn.

Innovatie

Kruizinga: ‘Voor nu moeten zorgondernemers de cao-afspraken naleven, maar we moeten ook werken aan een systeem dat structurele oplossingen biedt. Daarom wil CNV Zorg & Welzijn integrale zorgfuncties, zodat niet vier medewerkers, maar slechts één medewerker bij de cliënt over de vloer komt. Daarover zijn wij in gesprek met gemeenten en brancheorganisaties en we verwachten rond de zomer met de eerste pilot te kunnen starten.’