29 maart 2018

Meldpunt fout verzuimbeleid

Als je ziek bent en niet kunt werken heb je recht op doorbetaling van je loon. Je hoeft geen andere afspraak te maken en geen diensten in te halen. Helaas hoort CNV Zorg & Welzijn steeds vaker dat werkgevers zieke medewerkers oneerlijk onder druk zetten. Dat is niet acceptabel!

Je wilt patiënten, cliënten en collega’s niet in de steek laten, maar je bent wel ziek. Wij willen weten of er bij jou op het werk ook verkeerd wordt omgegaan met ziekmeldingen en verzuimbeleid en hebben daarom het CNV Meldpunt fout verzuimbeleid in zorg en welzijn geopend.

De ervaringen die jullie via dit meldpunt delen, geven we anoniem door aan werkgevers en de regering. Want juist nu met de personeelstekorten in zorg en welzijn moeten ook zij hun verantwoordelijkheid nemen voor een goed verzuimbeleid.

Laat van je horen!