1 februari 2018

Veel minder nulurencontracten in de VVT

Het aantal nulurencontracten in de VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) is sterk teruggelopen. Dat is het gevolg van de cao-afspraken die cao-partijen in 2014 hebben gemaakt over het tot een uiterste beperken van nulurencontracten en het streven naar vaste contracten voor werknemers. Vorig jaar hebben bonden en werkgevers besloten om de gevolgen van deze maatregel te onderzoeken. Dat onderzoek is nu klaar. 

De belangrijkste uitkomsten zijn:
Werknemers die een nulurencontract hebben, willen dat in veel gevallen niet opgeven. Zeggenschap over diensten en vrijheid om zelf te bepalen wanneer je werkt, zijn de voornaamste redenen. Ook de combinatie met studie of een andere baan wordt regelmatig genoemd.

Het parttime percentage in de VVT is groot. Werknemers met een nulurencontract werken gemiddeld tussen de 8 en 16 uur per week. De meeste mensen met een nulurencontract willen maximaal 18 uur per week werken.

Door het teruglopen van nulurencontracten moeten personeelstekorten vaak in eigen kring, binnen de formatie worden opgelost. Dat heeft een werkdrukverhogend effect gehad.

CNV Zorg & Welzijn blijft bij het standpunt dat misbruik van nulurencontracten altijd moet worden tegengegaan. Als er vast werk is, hoort daar een vast contract bij. Dat geeft zekerheid en stabiliteit en is goed voor de kwaliteit van zorg. Zeker in deze tijd van schaarste aan personeel moeten werknemers een vast contract kunnen krijgen.
Wat ons betreft blijven de huidige afspraken in de cao VVT gewoon gehandhaafd. Daar gaan we ons in de komende cao-onderhandelingen sterk voor maken.