16 februari 2018

Minder werken met behoud van loon voor oudere werknemers Sociaal Werk

Werkgevers en werknemers werkzaam bij Sociaal Werk, kunnen vanaf nu aan de slag met de zogenaamde generatieregeling. Deze biedt medewerkers die 5 jaar of minder voor de AOW-datum zitten, de mogelijkheid om minder uren te werken met behoud van een deel van het loon over die uren. De verschillende onderhandelingspartijen hebben n.a.v. afspraken hierover in de cao hard gewerkt aan een voorbeeldregeling die als leidraad kan dienen voor het opstellen van een regeling op organisatieniveau. We maken duidelijk waar je allemaal rekening mee moet houden en welke keuzes je kunt maken. Ook de consequenties daarvan worden inzichtelijk gemaakt. Op de website van FCB (Fonds Collectieve Belangen) vind je nog meer informatie en ook een lijst met veelgestelde vragen. Wij hopen natuurlijk dat veel werknemers de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een generatieregeling, want het is CNV Zorg & Welzijn gebleken dat daar veel behoefte aan is.

Klik hier voor:
Een basisdocument met achtergrondinformatie.
Een opzet hoe je als organisatie aan de slag kunt met de generatieregeling.