21 november 2019

Minister Bruins: een verkenner, maar geen geld

Minister Bruins van VWS reageerde op onze massale actiedag in de ziekenhuizen nog dezelfde middag. Hij bood CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden aan een ‘verkenner’ aan te stellen. Het wordt Wim Kooijman. Hij is iemand met een grote staat van dienst in het bij elkaar brengen van bedrijven en bonden bij onderhandelingen.

Tegelijkertijd heeft minister Bruins keihard nee gezegd tegen de eis voor meer geld om een structurele salarisverhoging te realiseren.

CNV Zorg & Welzijn aanvaardt de uitnodiging, vooral omdat Kooijman zonder voorwaarden vooraf het gesprek aangaat met ons en de NVZ. Dat is winst. We hebben eerder een voorstel van de NVZ voor bemiddeling afgewezen, omdat zij daaraan allerlei voorwaarden verbonden. Zo was de financiële ruimte om afspraken te maken bij voorbaat beperkt.

Bestuur Joost Veldt: “We willen nu verkennen of NVZ bereid is die ruimte wel te bieden, en we voelen ons daarbij gesteund door onze massale acties. Onze inzet blijft hetzelfde: een structurele salarisverhoging en een extra toeslag voor alle medewerkers die ‘last minute’ worden opgeroepen. Daarnaast goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over werving en behoud van zorgmedewerkers. En natuurlijk blijft het laatste woord aan onze achterban.”