5 juni 2019

Minister Bruins stelt overgangsregeling verpleegkundigen vast – (BIG 2)

Wat gaat er veranderen?
Er komt een duidelijker onderscheid tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. Naast het beroepsprofiel van verpleegkundige op mbo-niveau, komt er een apart beroepsprofiel van verpleegkundige op hbo-niveau, deze heet regieverpleegkundige. Dat roept de vraag op hoe we van de bestaande situatie naar de nieuwe situatie komen. Wie is er straks regieverpleegkundige en wie niet?

Ook ervaring telt
CNV Zorg & Welzijn heeft ervoor gepleit dat er niet alleen wordt gekeken naar het opleidingsniveau, maar ook naar de kennis en ervaring die verpleegkundigen hebben naast hun mbo- of hbo-diploma. Ook vroegen we specifiek aandacht voor de inservice-opgeleide verpleegkundigen. Binnen deze groep zijn er verpleegkundigen die specialisaties hebben gedaan en beschikken over werkervaring, waarmee zij, als zij dit wensen, prima als regieverpleegkundige kunnen werken. Dat wordt mogelijk binnen de nieuwe regels.

Advies CNV Zorg & Welzijn
De minister stelt de nieuwe wet BIG vast, maar heeft daarvoor advies gevraagd aan de sector. We maakten ons sterk voor de belangen van de verpleegkundigen en een goede overgangsregeling. Het moet volgens ons glashelder zijn wat de eisen zijn om als regieverpleegkundige in het BIG-register te komen. En verpleegkundigen moeten de tijd krijgen om aan die eisen te kunnen voldoen, als dat nog niet het geval is. Dat is gelukt.

Overgangsregeling
Hbo-opgeleide verpleegkundigen die na 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij binnen vijf jaar succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of een aanvullende opleiding te volgen (mbo-/inservice-opgeleiden). Verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige, krijgen vijf jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen.