31 januari 2019

Mogelijke reorganisaties bij Arduin

Vandaag heeft CNV Zorg & Welzijn het continuïteitsplan/reddingsplan opgevraagd bij Gerton Heyne, a.i. bestuurder Arduin. Dit na het nieuws dat zorgorganisatie Arduin 20 miljoen euro krijgt van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zijn continuïteitsplan/reddingsplan uit te voeren.

Op 14 januari heeft Gerton Heyne de vakbonden geïnformeerd over het proces waarin Arduin zich bevindt. Arduin kiest in het continuïteitsplan onder meer voor meerdere nieuwe woningen bij elkaar, waardoor aanzienlijk meer geld effectief naar de directe zorg gaat.

Sociaal plan voor reorganisaties

Om het continuïteitsplan uit te kunnen voeren zijn er wellicht reorganisaties nodig. Als door reorganisaties arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in het gedrang komen dan is er een sociaal plan nodig. Het is van belang te weten of er reorganisaties gaan plaatsvinden, voor of na de beoogde overname door ‘s Heeren Loo.
Wordt er gereorganiseerd voor de overname, dan moet er een sociaal plan komen voor Arduin. Wordt er gereorganiseerd na de overname, dan is een sociaal plan van ‘s Heeren Loo van toepassing. In beide gevallen zal CNV Zorg & Welzijn in onderhandelingen opkomen voor de belangen van haar leden.

Overname

Een eventuele overname van Arduin door ’s Heeren Loo wordt pas bekrachtigd nadat met beider cliënten- en ondernemingsraden het medezeggenschapstraject is doorlopen. Ook moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt hun toestemming hebben gegeven. Het is natuurlijk positief dat in het nieuws is te lezen en te horen dat Arduin met het continuïteitsplan ook de werkgelegenheid kan waarborgen. Bij een overname gaan de rechten en plichten die medewerkers hebben opgebouwd mee naar de overnemende partij