30 mei 2018

Nieuwe cao kinderopvang steunt medewerker met klein contract

cao kinderopvang

Er is een akkoord over de nieuwe cao kinderopvang! Pedagogisch medewerker Stephanie Veenhuijsen praat erover met CNV Zorg & Welzijn bestuurder Oscar Overbeek. Want: wat staat er precies in en wat betekent dat voor de medewerkers in de praktijk?

Er worden broodjes gebakken vandaag in kinderopvang Fris!. De geur komt je tegemoet als je de mooie houten deuren van de voormalige kerk in Apeldoorn opendoet. Binnen zitten kindjes met een kleurrijke schorten aan lage tafels achter hun bordjes en bestek. Hier werkt de enthousiaste pedagogisch medewerker (pm’er) Stephanie Veenhuijsen (28). Ze zit tien jaar in het vak en zou niets liever doen. ‘Het is ontzettend leuk maar ook uitdagend werk, door de hoge werkdruk. Ik probeer er altijd een feestje van te maken.”

Dramatische tijd

Vandaag is bestuurder Oscar Overbeek bij haar op bezoek om uitleg te geven over het akkoord cao Kinderopvang. ‘We hebben in de kinderopvang een dramatische tijd achter de rug’, begint hij, zittend aan de picknicktafel in de groene speeltuin achter de kerk. ‘Minder mensen brachten hun kinderen in de crisis naar de opvang, en er werden sowieso minder kinderen geboren. Destijds raakten veel medewerkers hun baan kwijt. Inmiddels komen weer meer kinderen naar de opvang, maar er is nu bij lange na niet genoeg personeel.’

Geen vervanging

En dat merkt Veenhuijsen in haar dagelijkse werk. ‘Je durft je soms bijna niet ziek te melden…ik heb een keer bij mijn vorige werkgever met veertig graden koorts op de groep gestaan omdat er geen vervanging was.’ Het werk is sowieso een uitdaging, vertelt ze. ‘Ik heb samen met een collega twaalf kinderen, we moeten schriftjes schrijven, gesprekken voeren met ouders, overleggen met elkaar, rapportages maken. En je moet je thema’s draaien, activiteiten doen, spelletjes, eetmomenten, verschoonmomenten… je loopt al gauw achter de feiten aan.’

Niet-groepsgebonden uren

Overbeek knikt begripvol: ‘Er zijn veel administratie- en regelverplichtingen, maar daar wordt te weinig tijd voor vrijgemaakt.’ Daarom zijn de niet-groepsgebonden uren een belangrijk punt in de cao. Dit is de tijd die werknemers krijgen voor bijvoorbeeld oudergesprekken en rapportages. Dan hoort er een vervangende pm’er op de groep te staan. In de praktijk gebeurt dit vaak niet en daarom doen veel pedagogisch medewerkers deze taken maar op de groep terwijl je die tijd liever aan de kinderen besteed. Afspraken over deze uren bleken in de onderhandelingen een breekpunt, vertelt de bestuurder. ‘De onderhandelingen liepen daarom aanvankelijk vast. We kwamen uiteindelijk op 37,5 niet-groepsgebonden uren op jaarbasis, per fte, per vestiging. Dat is een redelijke basis om mee te beginnen. Tijdens de 2-jarige looptijd van deze cao gaan we onderzoek doen naar hoeveel uur hier echt voor nodig is.’cao kinderopvang

Loonsverhoging

En is eindelijk een fatsoenlijke loonsverhoging, aldus de bestuurder. ‘Per 1 juli 2018 komt er 2.25% bij, plus een eenmalige uitkering van € 185,- bruto naar rato dienstverband. Op 1 januari 2019 nog eens 3% structurele loonsverhoging. En dat mag ook wel! Deze sector heeft jarenlang gematigde loonontwikkelingen meegemaakt. Het woord “salaris” lijkt altijd een beetje beladen, alsof je daar niet voor mag gaan. Maar…’, hij kijkt naar Veenhuijsen. ‘…jij wilt ook gewoon een huis kunnen kopen. Want je bent potverdorie een goeie, gekwalificeerde pedagogisch medewerker, waar ouders hun kind aan toe kunnen vertrouwen. Je helpt kinderen in hun ontwikkeling en dat mag gewoon gewaardeerd worden.’

Kleinere contracten

Er zijn ook afspraken gemaakt rondom kleinere contracten. Overbeek: ‘Denk aan medewerkers met 12-16 uurscontracten. Die hadden de verplichting om deze uren over vijf dagen te verspreiden! Nu hoeft iemand met een 16-urencontract dit nog maar verspreiden over maximaal drie dagen. Daarmee creëer je de mogelijkheid voor pedagogische medewerkers om ernaast nog een andere baan te hebben.’

Controle op naleving cao

CNV Zorg & Welzijn gaat samen met de andere cao-partijen een meldpunt in het leven roepen met een voor cao’s nog uniek drukmiddel: als een werkgever zich niet houdt aan de cao-afspraken, dan kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. Stephanie kan een kleine frons niet nalaten. ‘Ik denk dat 90 % van de kinderopvangmedewerkers geen melding durft te doen omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Onterecht, veel organisaties hebben een klokkenluidersregeling, waarbij je beschermd bent bij zo’n melding. Daar kan de vakbond je ook meer over vertellen. ’

Ethiek

Bij de vorige cao is proefgedraaid met een basiscursus ethiek. Overbeek: ‘We willen nu dat iedereen hiervoor in aanmerking komt.’ Veenhuijsen knikt. ‘Stel, een kind komt naar je toe met een dikke blauwe plek op zijn bil en jij denkt: oeh dat is niet zomaar gebeurd. Hoe pak je dat dan aan? Je hebt ouders die er omheen praten en zeggen: nee joh, ongelukje. Maar anderen gaan vol in de aanval: beschuldig jij mij nu van…?!’ Overbeek: ‘Zo’n extra ethiekscholing, waarin je in gesprek gaat met collega’s over voorkomende gevoelige situaties maakt je zelfverzekerder in je beroep.’

Blije koppies

‘We zijn trots dat we nu op een aantal onderwerpen echt kunnen bijdragen aan de werkomstandigheden van de pedagogisch medewerkers’, sluit Overbeek af.  Veenhuijsen: ‘Er is zoveel slécht nieuws geweest de afgelopen tijd rondom de kinderopvang: misbruik, veranderende wetgeving…dat je denkt: is het nog léuk om in de kinderopvang te werken? JA, het is nog leuk! Die blije koppies, daar word je toch vrolijk van? En zo’n goede cao helpt enorm.’

De leden van de vakbonden kunnen hun stem uit gaan brengen over de gemaakte afspraken. Leden ontvangen binnenkort via een nieuwsbrief een oproep om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord.