13 september 2018

Nieuwe cao Kraamzorg definitief: achterban ook akkoord

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO Kraamzorg dat op op 20 juli jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao Kraamzorg een feit.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. In het akkoord is een loonsverhoging opgenomen van 5,75% in twee jaar tijd. Ook wordt de vergoeding van eerste en tweedejaars leerlingen met 10 % verhoogd. De wachtdienstregeling teruggebracht naar 2×8 uur. Verder zal een commissie streng gaan toezien op naleving van de cao. Er worden afspraken gemaakt over het terugdringen van ziekteverzuim, verbeteren van de werkdruk en om de duurzame inzet van werknemers te verzekeren.

Karin Kasper, cao-onderhandelaar voor CNV Zorg & Welzijn: “Het was een moeizaam traject, waarbij de inzet van de werkgevers eerder een versobering op het huidige cao was. Voor CNV Zorg & Welzijn onacceptabel. Een kraamverzorgster verricht belangrijk werk. Een beroep waarop je trots kunt zijn. Naast goede arbeidsvoorwaarden willen we ook meer inhoudelijk aandacht geven aan het mooie werk, zodat jongeren er weer voor willen kiezen. Kraamverzorgsters zijn erg belangrijk bij de nieuwe start van het kind op deze wereld en de jonge moeder om te leren moeder te zijn. Maar ook het goed betrekken van de vader om een goede ouder te zijn. De vaders van deze tijd zijn volleerde ouder en doen vaak alles in de zorg voor hun kind.”

Werken aan verdere verbetering

We zijn er echter nog niet, maar daar wordt nu vanuit o.a. CNV Zorg & Welzijn en werkgevers aan gewerkt. We onderzoeken hoe het roosteren aantrekkelijker kan worden om het werken binnen de Kraamzorg te kunnen volhouden. En richten ons ook op het verbeteren van de reiskostenvergoeding. Nu is dat voor kleine organisaties niet op te brengen, maar betere samenwerking kan een optie zijn. Tevens is het een kwalijke zaak dat meerdere zorgverzekeraars onder het NZa tarief uitbetalen. De geleverde zorg is dan niet meer kostendekkend en wordt het tekort op de werknemers inkomen en en vergoedingen verrekend, en dat vindt Karin Kasper onacceptabel. Ook dit krijgt de aandacht van CNV. Kortom de sector Kraamzorg is volop in beweging. Ondernemingsraden gaan nu binnen hun eigen organisatie duurzaam inzetbaarheid op de kaart brengen.