13 februari 2020

Nieuwe tekst cao sociaal werk!

De tekst van de Cao Sociaal Werk 2019 – 2021 is klaar. Cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn ondertekenden in september 2019 het definitieve cao-akkoord. De cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. Het gehele cao-akkoord, de salaristabellen, gewijzigde wetgeving is in de cao verwerkt en over diverse onderwerpen is de tekst vereenvoudigd. De cao-tekst kun je hier vinden en deze komt binnenkort ook in de app en er wordt ook gewerkt aan toelichting diverse onderdelen.