20 juli 2018

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao Kraamzorg, goede stap voorwaarts.

kraamzorgCNV Zorg & Welzijn heeft vandaag met de andere vakbonden en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg goede afspraken gemaakt over loon, wachtdienstregeling en commissie naleving cao voor de 9.000 kraamverzorgers in Nederland. Na een zware bevalling zijn we verheugd met het resultaat.

Resultaten

Salarisverhoging van 5,75% in 2 jaar tijd

Medewerkers in de kraamzorg krijgen in deze nieuwe cao in 2 jaar tijd 5.75% structureel erbij. Deze loonsverhoging gaat stapsgewijs:

  • Per 1 april 2018 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,00%.
  • Per 1 oktober 2018 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,50%.
  • Per 1 januari 2019 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,50%.
  • Per 1 mei 2019 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,75%.

Wachtdienstregeling teruggebracht naar 2×8 uur

We zijn van mening dat er met de wachtdienstregeling een stap in de goede richting is gezet voor de hele sector. We zijn er nog niet maar dit is een begin. We hebben de wachtdienstregeling van 24 uur terug kunnen brengen naar 2×8 uur.

Naleving cao

Scherpere controle op naleving van de cao. Er komt een commissie met afgevaardigden van werkgevers- en werknemerszijde. Bij twijfel of werkgever de cao juist naleeft kan deze commissie worden ingeroepen. Dit maakt het lastiger om een eigen invulling aan de cao te geven.

Vergoeding van eerste en tweedejaars leerlingen met 10 % verhoogd

Ook wordt er aan de toekomstige kraamverzorgsters gedacht want de vergoeding van eerste en tweedejaars leerlingen wordt met 10 procent verhoogd.

Onderzoek

Tevens komt er een onderzoek hoe duurzame inzetbaarheid, het roosteren, verzuim en wachtdiensten binnen deze sector een plaats kan krijgen om afspraken over te maken in het volgende cao”.

Versoberingen en/of afschaffingen werkgever zijn tegengehouden

Gemaakt afspraken in de cao blijven staan en worden niet afgeschaft of versoberd

De gemaakte cao-afspraak over de ORT, reiskostenvergoeding, verlof 22 weekenden, overlijdensuitkering en wachtgeld vergoeding blijven staan, dit tegen het voorstel van de werkgever in. Dit geldt ook voor 55 plus regeling wat wel naar 57 plus regeling is gegaan, maar dat sluit aan op de verhoging van de pensioen gerechtigde leeftijd.

Moeizaam traject

De inzet van de werkgevers gaf geen totaalbeeld en was een versobering op het huidige cao. Dit was voor CNV Zorg & Welzijn onbespreekbaar. Na een moeizaam traject hebben de vakbonden de regie in eigen hand genomen en een voorstel cao aangeleverd om zo een onderhandeling over het totaal pakket te forceren. En dat is gelukt!

Onderhandelaars akkoord

Er is nu een onderhandelaarsakkoord bereikt waarover de leden nog mogen instemmen. Zij hebben het laatste woord.

Karin Kasper, cao-onderhandelaar voor CNV Zorg & Welzijn: “De cao heeft vooral in het salaris een goede stap gemaakt en behouden wat van belang is. Voor het aantrekken van nieuw personeel en het verlagen van de werkdruk is er nog veel werk aan de winkel. Maar ik ben tevreden met hoever we met elkaar zijn gekomen!”

Lees hier het voorlopige, volledige cao-akkoord.