24 mei 2018

Onderhandelingen cao ambulancezorg weer vervolgd

ambulancesectorCNV Zorg & Welzijn, FNV en Ambulancezorg Nederland hebben weer overlegd gevoerd over de cao voor de ambulancezorg. In een eerder voorbereidend gesprek is nagegaan hoe onderdelen van de cao ambulancezorg kunnen worden afgestemd op de cao ziekenhuizen. Dit onderdeel is nagenoeg afgerond. Alle partijen hebben nog een vervolgoverleg nodig. Begin juni komen we naar verwachting bij elkaar om afspraken verder uit te werken.