26 maart 2019

Onderhandelingen cao Jeugdzorg

vakbond_cnv_actie_lidmaatschapDe onderhandelingen voor de cao Jeugdzorg zijn gestart. De werkgevers hebben meteen bij aanvang laten weten geen financiële ruimte te hebben om tot een vergelijk te komen. De vakbonden hebben daarop een waarschuwingsbrief geschreven met de eis voor een actieplan, om die financiële ruimte te creëren. Dat plan verscheen op 19 maart. Op 22 maart was hierover een eerste overleg met de werkgevers.

Actieplannen ineenschuiven

De bonden hebben vorige week vrijdag ook hun eigen actie-ideeën aan de werkgevers gepresenteerd. Deze actieplannen en de voorstellen van de werkgevers bieden voldoende basis om op korte termijn verder te praten. Doel is om te komen tot een gezamenlijk actieplan, dat moet leiden tot een krachtig signaal naar politiek en samenleving.

Bijeenkomsten

De uitkomsten van het overleg met werkgevers zullen wij vanaf half april in bijeenkomsten aan jullie voorleggen. Er staat veel te gebeuren in de jeugdzorg. Zorg dus dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig bent om aangehaakt te blijven. Neem ook je collega’s mee, ook al zijn zij geen lid. Waar en wanneer de bijeenkomsten zijn, laten we snel weten.