27 maart 2018

Onderhandelingen cao Kinderopvang vastgelopen

onderhandelingen_cao_kinderopvangLangdurige en intensieve onderhandelingen voor een nieuwe cao kinderopvang zijn gestrand op het onderwerp kwaliteit van de kinderopvang. De leden van CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden wilden perse de werkdruk verlagen en de kwaliteit van de kinderopvang verhogen door meer duidelijkheid over niet-groepsgebonden uren in de cao.

Medewerkers in de kinderopvang vinden dat de kwaliteit van de opvang van de kinderen lijdt onder de hoge werkdruk. Zij kunnen niet administratieve taken, schoonmaakwerkzaamheden doen en ouderrapporten schrijven en op de groep staan. Daar moeten afspraken over komen zodat zij voldoende tijd hebben voor de ontwikkeling van kinderen door bijvoorbeeld spel.

Kwaliteit of kostenbeheersing

Nieuw in deze situatie is dat de bonden te maken hadden met twee brancheorganisaties, de BK en de BMK (maatschappelijke kinderopvang). Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de visie op kwaliteit bij de brancheorganisaties verschilt. CNV Zorg & Welzijn had afspraken met BMK over een totaalpakket, inclusief een minimumregeling over niet-groepsgebonden uren voor alle werkgevers. Dit bleek een brug te ver voor de BK. Voor een cao Kinderopvang zijn echter beide werkgeversorganisaties nodig.

Gelijk speelveld

Afspraken in een cao behoren voor iedereen gelijk te zijn, terwijl BK de ene werkgever wil bevoordelen ten opzichte van de ander. Dit gaat ten koste van de pedagogisch medewerker die vooral tijd voor kinderen nodig heeft. Medewerkers horen gelijke arbeidsvoorwaarden te hebben en terug te kunnen vallen op duidelijke afspraken in de cao.