7 december 2017

Onderhandelingen cao Kinderopvang vastgelopen

CNV Zorg & Welzijn, de andere bonden en werkgevers zijn het niet eens over belangrijke onderwerpen in de cao 80 duizend medewerkers in de kinderopvang. ‘Het gaat onder meer over de kleine contracten waarbij medewerkers wel maximaal beschikbaar moeten zijn, de aanpak van de veel te hoge werkdruk en meer waardering in de vorm van een fatsoenlijke loonsverhoging,’ zegt Lizelotte Smits, bestuurder Kinderopvang van CNV Zorg & Welzijn.

Partijen zijn het niet eens over minimaal drie onderwerpen.

Kleine contracten
Smits: ‘Als je een klein contract bij de kinderopvang hebt voor bijvoorbeeld 12 uur en je moet bijna de hele week vrij houden omdat je opgeroepen kunt worden, is het onmogelijk om ander werk ernaast te doen. Dat is wel noodzakelijk om een redelijk inkomen te verdienen en een gezonde werk-privébalans te hebben.’

Werkdruk
‘Medewerkers die in de kinderopvang werken hebben niet alleen te maken met de opvangtijd, maar zij moeten ook administratieve taken doen terwijl ze op de groep staan. Daar moeten werkgevers meer tijd voor vrijmaken, omdat het nu ten koste gaat van de tijd die ze aan kinderen zouden moeten besteden.

Meer waardering in geld
Nu de economie weer aantrekt en de tarieven die ouders betalen fors omhoog gaan voor een hogere kwaliteit, moet dat geld terechtkomen bij degenen die de kwaliteit van de opvang bepalen: de medewerkers.’

Hoe nu verder?
De inzet van de vakbonden is helder. Als brancheverenigingen niet met nieuwe voorstellen komen waaruit meer waardering spreekt voor medewerkers op bovengenoemde punten dan zullen specifieke acties volgen.