4 juli 2018

Onderhandelingen cao Kraamzorg ‘overtijd’

Er wordt weer gesproken over een nieuwe cao. CNV Zorg & Welzijn hoopt op een ‘voorspoedige’ voortzetting van de onderhandelingen met Bo Geboortezorg, die na een korte onderbreking weer zijn opgepakt.

De onderhandelingen liepen eerder spaak, omdat de inzet van de werkgevers niet duidelijk en incompleet was. CNV Zorg & Welzijn heeft daarop, samen met de andere bonden, zelf een voorstel geschreven, dat op 27 juni met de werkgevers is besproken.

 Verbetering cao

Dit voorstel, dat tot een verbetering van de cao moet leiden, omvat goede afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ook staan er suggesties in over duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijkheid van de sector en waardering voor zittende en toekomstige werknemers, inclusief financiële verbeteringen.

Eén uitleg mogelijk

Een van de grote handicaps van de huidige cao is, dat die op veel punten niet wordt nageleefd door de werkgevers. Ook daarin voorziet het voorstel dat slechts voor één uitleg mogelijk is. Naleving wordt desnoods afgedwongen.