16 november 2019

Onderhandelingen cao Kraamzorg uitgesteld

Op 30 oktober hebben de eerste onderhandelingen voor de cao Kraamzorg plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze recente bijeenkomst hebben Bo Geboortezorg en de bonden hun inzetbrieven uitgewisseld.

Inzet ligt te ver van elkaar af

Tijdens de eerste bijeenkomst is de lastige financiële situatie binnen de sector besproken. CNV Zorg & Welzijn heeft haar inzet duidelijk gemaakt en wil zich onder andere hard maken voor:

-Loonsverhoging

-Betere vergoeding in geld of tijd voor wachtdiensten

-Eindejaarsuitkering (gelijk aan VVT)

-Vrije dagen. Werknemers hebben het recht om op een vrije dag onbereikbaar voor je werk te zijn

-Pensioen (verlofsparen in wetgeving wordt omgezet)

-Naleving cao

Het bod van werkgeverszijde is nu te mager en staat te ver van de inzet van bonden af. De sociale partners hebben wel uitgesproken graag een mooie cao af te willen sluiten.

Mandaat van leden nodig

Om hier invulling aan te kunnen geven, heeft de onderhandelingsdelegatie van Bo Geboortezorg opnieuw met het algemeen bestuur van Bo gesproken over het mandaat voor de onderhandelingen. De huidige financiële situatie, bevestigd door de kostenmonitor uitgevoerd door SIS Finance én de zeer krappe indexatie door de NZa (1,83 procent), geeft de kraamzorgorganisaties weinig tot geen bewegingsruimte is ons (de vakbonden) verteld. Het algemeen bestuur vindt het daarom van belang de leden, middels de algemene ledenvergadering van 3 december a.s., uitgebreider te betrekken bij de vaststelling van het mandaat.

Uitstel cao onderhandelingen gevraagd

De bonden is gevraagd om uitstel van de cao-onderhandelingen, en deze weer te hervatten na 3 december. Aangezien ik het als bestuurder van CNV Zorg & Welzijn belangrijk vind dat de cao verbetert wordt op de bovengenoemde onderwerpen en het bod van werkgeverszijde daar te ver vanaf ligt, ben ik, evenals FNV Zorg & Welzijn, FBZ en Nu’91 akkoord gegaan met het verzoek tot uitstel.

Dit houdt in dat hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2020 niet gehaald zal worden om tot een nieuwe cao Kraamzorg te komen.

Karin Kasper,  bestuurder CNV Zorg & Welzijn,

onderhandelaar Cao Kraamzorg