18 april 2018

Onderhandelingen cao KraamZorg van start

Het is zover. De inzetbrief van BO Geboortezorg is binnen! Dat betekent dat de inhoudelijke onderhandelingen over de cao KraamZorg van start kunnen gaan. In deze nieuwsbrief informeren we je over de punten uit de inzetbrief. 

Al eerder waren de inzetbrieven van de werknemersorganisaties klaar en vonden er diverse onderlinge overleggen plaats. Daarin zijn de grootse pijnpunten uit de huidige cao besproken en moest iedereen de achterban raadplegen over de nieuwe inzet. Vervolgens zijn de knelpunten wat meer uitgediept, maar zijn er vooral procesafspraken gemaakt.

Punten uit de inzetbrief BO geboortezorg

Vernieuwing

Kaders stellen

Vanwege de regionale verschillen in werkzaamheden, zoals partusdiensten in ziekenhuizen en reisafstanden, is het voor een goede bedrijfsvoering van belang dat een aantal regelingen binnen de organisaties zelf inhoudelijk vormgegeven kunnen worden.
Hierbij denken wij aan:

  • het toepassen van roosters;
  • afspraken wanneer iemand bevorderd wordt naar een hogere functie;
  • op organisatieniveau mogelijk maken om de EJU te gebruiken voor andere doeleinden bijv. uitruil in het kader van duurzame inzetbaarheid/vrije dagen;
  • nulurencontracten mogelijk houden op het moment dat de werknemer specifiek hierom verzoekt;
  •  vrije weekenden, aantal aanpassen op organisatieniveau, minimaal aansluitend bij de wet;
  • wachtdiensten niet in blokken maar per uur vergoeden, maximum aantal blokken afspreken op organisatieniveau;
  • Regeling loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid anders inrichten zonder de totale vergoeding over twee jaar te wijzigen. Dit als prikkel om sneller weer aan het werk te gaan. Zo kan bijvoorbeeld de regel worden gehanteerd: eerste half jaar 100%, tweede half jaar 90%, derde half jaar 80%, vierde half jaar 70%.

Wetgeving

Uitgangpunt is zoveel mogelijk aansluiten bij de geldende wetgeving en deze niet te overschrijven. Voor de transitievergoeding kan aangesloten worden bij de huidige wet- en regelgeving. Oude regelgeving (wachtgeldvergoeding) vervalt.

Gelijke behandeling medewerkers en duurzame inzetbaarheid
Iedereen heeft gelijke kansen en er dienen zo min mogelijk uitzonderingen gemaakt te worden op basis van leeftijd. Een voorbeeld: iedereen draait nachtdiensten zodat de eventuele ervaren lasten evenredig verdeeld worden onder de medewerkers.

Financieel

Reiskosten
Een eenduidige vergoeding voor alle gemaakte kilometers van € 0,19 cent per kilometer.

Lonen
Er is nog geen loonbod gedaan.

Overig

Looptijd
Qua looptijd van de nieuwe cao denkt Bo aan een langere periode van bijvoorbeeld 2 jaar.

De hele inzetbrief lezen?

Lees hier de inzetbrief van BO Geboortezorg. En hier die van CNV Zorg & Welzijn.

Wat is het vervolg?

B0 Geboortezorg is  nu de cao aan het herschrijven. Wijzigingen die zij in dit concept opnemen, is onderwerp van de onderhandeling. Dit concept krijgt de werknemersorganisaties toegestuurd. De inzet van Bo Geboortezorg zal hierin verwerkt zijn, en dan kunnen we kijken hoever we van elkaar afstaan. Gezien het verschil tussen de inzetbrief van CNV Zorg & Welzijn en de inzetbrief van BO geboortezorg denk ik dat er veel te bespreken valt! Maar ik blijf positief. Tot nu toe is er constructief gesproken en wacht ik rustig af op de herschreven cao. In ieder geval zal ik steeds een jurist van CNV Zorg & Welzijn mee laten lezen!