29 juni 2018

Onderhandelingen cao Kraamzorg weer hervat

CNV Zorg & Welzijn heeft de onderhandelingen met Bo Geboortezorg voor de cao Kraamzorg weer opgepakt. De onderhandelingen liepen eerder spaak omdat de inzet van de werkgevers niet duidelijk en compleet was. Wij hebben daarop zelf een voorstel geschreven, samen met de andere bonden, dat we op 27 juni gezamenlijk hebben besproken.

Dit voorstel, dat tot een verbetering van de cao moet leiden, omvat goede afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ook staan er suggesties in over duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijkheid van de sector en waardering voor zittende en toekomstige werknemers, inclusief financiële verbeteringen. Een van de grote handicaps van de huidige cao is dat die op veel punten niet wordt nageleefd door de werkgevers. Ook daarin voorziet het woensdag besproken voorstel: die is slechts voor één uitleg mogelijk en dwingt naleving desnoods af.

Zeer goede uitgangspositie

Het voorstel zoals neergelegd door CNV Zorg & Welzijn en de collega-bonden, is volgens ons een redelijke cao. Geen eisen die onacceptabel zouden kunnen zijn. Eerder een zeer goede uitgangspositie om tot een akkoord te komen. Het document is tijdens het gesprek op 27 juni uitgebreid besproken met de werkgevers en punt voor punt doorgenomen.

Naleving cao

Beide partijen hebben de eigen standpunten toegelicht en argumenten uitgewisseld. De conclusie? Wij zijn het eens met elkaar over het belang van duurzame inzetbaarheid, het aantrekkelijk houden van de sector en naleving van de cao. Dat laatste kan onder andere door verduidelijking van de teksten en het instellen van een commissie van interpretatie. Hoe alles vorm moet krijgen in de nieuwe cao is nog onderwerp van gesprek.

Hoe nu verder?

Het overleg is constructief verlopen, maar heeft nog niet geleid tot een nieuw akkoord. Werkgevers hebben aangegeven dat zij ons voorstel gaan voorleggen aan de leden van Bo-geboortezorg. Wij hebben gevraagd om berekeningen op papier te zetten, zodat duidelijk wordt welke financiële ruimte er is voor verbeteringen van de cao.

Volgende overleg

Kortom: we wachten nu op het antwoord van de werkgevers. Van daaruit kijken we verder, met als inzet: een goede cao voor de medewerkers uit de kraamzorg! Nog voor de vakantieperiode wordt het overleg voortgezet.