24 mei 2018

Onderhandelingen cao Kraamzorg zijn door de vakbonden stilgelegd

Op dinsdag 15 mei hebben de vakbonden de onderhandelingen voor een nieuw cao Kraamzorg stilgelegd. De reden hiervoor is simpelweg dat er weer geen concreet inzet van de werkgeversorganisatie BO geboortezorg is gekomen en er dus niets te onderhandelen valt.

Proces vooraf

Vanaf 11 januari jl. zijn de gesprekken met BO begonnen en hebben alle vakbonden hun inzet voor de onderhandelingen gegeven. Vanuit de werkgeversorganisaties BO geboortezorg was er een duidelijke behoefte om eerst procesafspraken te maken en om wat dieper in te gaan op items in de cao. Er was nog geen sprake van enige onderhandeling. Hierin zijn de bonden meegegaan.

Wel is er meerdere keren door de vakbonden gevraagd om een concrete inzet van de werkgeverszijde, wat er toe leidde dat er een ‘soort” van inzet kwam. Maar dit was geen duidelijke beschrijving van wat nu de inzet was van de werkgeverszijde over de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen. Deze inzet is eerder met jullie gedeeld.

Lees hier de verschillen naast elkaar gelegd.

En nu?

CNV houdt een constructieve houding en heeft als doel dat er een volwassen cao komt voor de Kraamzorg met goede arbeidsvoorwaarden en vergoedingen. CNV vraagt een redelijke vergoeding en loon voor hardwerkende mensen binnen deze sector. Dat wat in de huidige cao staat is onvoldoende en er moet op geplust worden en niet worden afgeroomd. CNV heeft NIET de stekker uit de onderhandelingen getrokken en zit niet in een impasse. Wij komen weer aan tafel als er een duidelijke inzet ligt van de werkgeversorganisatie BO geboortezorg. Ten slotte ben ik een onderhandelaar en moet ik wel iets hebben om over te onderhandelen. Het proces is duidelijk nu, de nieren zijn van elkaar geproefd, nu gaan we verder aan het werk voor jullie!

Bijeenkomst

En, CNV wil graag met haar leden in gesprek gaan en nodigt jullie uit om te komen voor een leden en niet-leden bijeenkomst bij het CNV! Neem dus gerust je collega mee. Laten we ons met elkaar hard maken voor een goede cao!

We nodigen jou en je collega’s uit op:

Dinsdag 29 mei a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur
In het restaurant van het CNV gebouw te Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht! (Station Overvecht ligt er direct achter)

Afspraak

Op 5 juni a.s. staat een nieuwe afspraak met de werkgeversorganisatie BO geboortezorg. Mocht er geen concrete inzet liggen, dan wordt dit overleg verplaatst. Er is geen ruzie, maar CNV wil net als de andere bonden nu weten waar we aan toe zijn en doen waar we goed in zijn en dat is onderhandelen voor een goede cao!