29 mei 2018

Onderhandelingen cao UMC vastgelopen: tijd voor acties?

cao umcCNV Zorg & Welzijn, FNV, AC-FBZ, CMHF hebben gisteren de onderhandelingen met werknemersorganisatie  NFU over een nieuwe cao Universitaire medische centra UMC moeten staken. De vier werknemersorganisaties konden tijdens het gesprek maar één conclusie trekken: NFU neemt medewerkers niet serieus.

Het nieuwe werkgeversvoorstel getuigde nog steeds van weinig respect voor de medewerkers in deze sector. Alle werknemersorganisaties gaan nu terug naar hun leden en beraden zich op acties.

Moeizaam

Aaldert Mellema, onderhandelaar voor CNV Zorg & Welzijn: “Al vanaf het begin verliepen de gesprekken voor een nieuwe cao voor de UMC-medewerkers moeizaam. Onze inzet loopt gelijk met onze inzet voor alle medewerkers in zorg & welzijn. Dat wil zeggen een marktconform loon, maar nog belangrijker, een goede generatieregeling en gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen. Want zij zijn de toekomst van onze zorg. Ook vinden alle werknemersorganisaties het belangrijk dat er concrete afspraken komen over de aanpak van werkdruk. Dit willen wij regelen door compensatie voor het verschuiven van diensten binnen 24 uur op verzoek van de werkgever en vragen we om verruiming van verlofregelingen. Ook vinden wij het belangrijk dat er goede afspraken komen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”.

Bijeenkomsten

“NFU luistert niet naar de vakbonden en wil niet onderhandelen”, zo verklaart Mellema. “Als de reactie op ons verzoek om een beter voorstel, een nieuw voorstel op tafel leggen met alleen maar verslechteringen is, dan ga je respectloos met je personeel om. NFU wil een aantal verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden doorvoeren, terwijl het personeelstekort in de zorg torenhoog is en vacatures onvervulbaar zijn”. In de ogen van CNV Zorg & Welzijn geeft NFU een zeer slecht signaal naar de arbeidsmarkt. Het is nu aan de medewerkers van de UMC’s om samen met ons een goede cao-loonsverhoging af te dwingen. Binnenkort komen de leden van de werknemersorganisaties in actiecomités bijeen om mogelijke stappen te bespreken. Allereerst organiseren we medewerkersbijeenkomsten.”

Torenhoge werkdruk

“Samen met onze leden gaan we ons beraden over vervolgstappen”, want zo legt Mellema uit: “We betreuren het dat eventuele acties nodig zijn, maar wij zien geen andere mogelijkheid om werkgevers van universitaire medische centra de noodzaak van een betere cao voor hun personeel te laten voelen. Zij zijn verantwoordelijk om goed voor hun medewerkers te zorgen en hen voor de zorg te behouden. Dat gebeurt nu te weinig of te laat. De werkdruk in de centra is al jaren torenhoog, onder meer door het grote personeelstekort. En als daar ook nog (te) weinig (financiële) waardering tegenover staat. Dan ben je aan zet”.

CNV-leden in UMC’s worden geïnformeerd over de data en plaatsen van de medewerkersbijeenkomsten. Hou onze agenda in de gaten. Ook niet-leden van werknemersorganisaties zijn hierbij van harte welkom.