14 oktober 2020

Onderhandelingen nieuwe cao-Kraamzorg 3 november van start

Vakbonden en BO Geboortezorg gaan onderhandelen over een nieuwe cao-Kraamzorg. 3 november is de eerst geplande datum van gesprekken die moeten leiden tot een onderhandelingsresultaat. Als er overeenstemming wordt bereikt, dan leggen wij de uitkomst natuurlijk ook voor aan de Kraamzorgleden van CNV Zorg & Welzijn. Vragen en opmerkingen over de cao-onderhandelingen kunnen worden gemaild naar m.dons@cnv.nl of bel 06 51244021.